Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kmita"

Właściwości anodowych powłok tlenkowych na aluminium wytwarzanych metodą impulsową

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie stopów aluminium w węzłach kinematycznych maszyn roboczych wymaga modyfikacji ich warstwy wierzchniej (WW). Wynika to m.in. z niskiej twardości i odporności na ścieranie stopów aluminium oraz ich skłonności do sczepień adhezyjnych podczas współpracy tribologicznej z metalami [1]. Poprawę właściwości tribologicznych stopów aluminium zapewnia technologiczna WW w postaci anodowej powłoki tlenkowej Al2O3, uzyskiwana drogą anodowania twardego. Tak zmodyfikowana warstwa wierzchnia Al charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, znaczną mikrotwardością (ok. 300÷600 μHV) oraz dostateczną grubością (ok. 20÷200 μm) [2]. W zastosowaniach tribologicznych bardzo istotne znaczenie mają również morfologia oraz struktura geometryczna powierzchni współpracujących materiałów. Metoda anodowania twardego pozwala kształtować te właściwości stopów aluminium. Dokonuje się tego przez zmianę warunków procesu elektrolitycznego, takich jak: skład, pH i temperatura elektrolitu, czas procesu oraz anodowa gęstość prądu [1, 3]. Znaczny wpływ na morfologię i strukturę geometryczną powierzchni anodowych powłok tlenkowych na stopach aluminium mają również dodatki stopowe podłoża. Szczególnie niekorzystna z tego punktu widzenia jest obecność krzemu w podłożu. Dlatego najczęściej w węzłach kinematycznych maszyn (np. cylindry siłowników pneumatycznych, sprężarek) stosuje się stopy Al-Mg do przeróbki plastycznej, natomiast rzadziej siluminy [4÷6]. Klasyczne metody wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na Al dla celów tribologicznych wykorzystują stałoprądowe lub stałonapięciowe anodowanie aluminium. Pociąga to za sobą szybkie narastanie powłoki, lecz jednocześnie wywołuje intensywne wydzielanie ciepła na elektrodach, co prowadzi do niekorzystnego wzrostu temperatury elektrolitu w strefie przyelektrodowej. W skrajnych przypadkach (wysokie gęstości prądowe procesu) uzyskuje się bardzo grubą, lecz łatwo ścieralną i porowatą powłokę A[...]

 Strona 1