Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ MATULA"

Zastosowanie formowania bezciśnieniowego proszków do wytwarzania odpornych na zużycie warstw powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych materiałów odpornych na zużycie ścierne, w szczególności gradientowych materiałów narzędziowych, jest zależny i ściśle związany z technologią wytwarzania, formowania i spiekania proszków [1]. Dotyczy to głównie wytwarzania podłoża materiału narzędziowego. Wysokie wymagania stawiane przez odbiorców tych materiałów wiążą się z zachowaniem względnie dużej ciągliwości rdzenia oraz twardości i odporności na zużycie ścierne powierzchni narzędzia. Niestety własności te wykluczają się wzajemnie, dlatego obserwuje się ciągły oraz dynamiczny rozwój technik modyfikacji powierzchni, głównie PVD i CVD [2]. Głównym problemem w materiałach narzędziowych o jednorodnym rdzeniu i powłokach uzyskiwanych w procesach PVD i CVD są duże naprężenia na granicy powłoka-podłoże. Częściowo problem ten jest rozwiązywany przez stosowanie obniżających te naprężenia międzywarstw, które nakładane są w tym samym procesie technologicznym. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie struktury warstwowej lub gradientowej podłoża materiału narzędziowego [3]. Pierwowzorem materiałów gradientowych są materiały występujące w środowisku naturalnym. Dzięki gradientowej strukturze ich własności znacznie przewyższają własności materiałów jednorodnych [4]. Wytworzenie materiału narzędziowego z proszków o strukturze gradientowej jest technologicznie trudne. W wielu ośrodkach naukowych są prowadzone jednak badania spiekanych materiałów gradientowych. Techniki ich wytwarzania skupiają się głównie na prasowaniu proszków w matrycach zamkniętych lub formowaniu wtryskowym warstwy wierzchniej we wtryskarkach metodą PIM (Powder Injection Moulding). W przypadku prasowania jednoosiowego proszku można uzyskać wypraskę wielowarstwową, co jednak wiąże się z kilkakrotnym zasypywaniem matrycy. W wyniku spiekania wypraski i dyfuzji pierwiastków na granicy pomiędzy warstwami powstaje struktura o charakterze gradientowym, zmieniająca się w kierunku osi prasowania. Opracowana [...]

Characteristics of structure and properties of a sintered graded tool materials

Czytaj za darmo! »

The goal of this work is the characterization of structure and properties of a graded tool materials. The materials were fabricated by using the conventional powder metallurgy method, consisting in compacting the powder in a closed die and sintering it. Forming methods were developed for the HS6- 5-2 high-speed steel and non-alloy steel powders, making it possible to obtain materials with six[...]

 Strona 1