Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech J. Krzysztofik"

Projektowanie sieci bezprzewodowych WLAN i WPAN wewnątrz budynków - modele propagacyjne

Czytaj za darmo! »

Projektowanie sieci bezprzewodowych WPAN i WLAN nie jest sprawą prostą. W szczególności dotyczy to sieci wewnątrz budynków, które tworzą obszar skomplikowany pod względem propagacyjnym. Rozstawienie punktów dostępowych bez odpowiedniej analizy może znacząco obniżyć efektywność i bezpieczeństwo projektowanej sieci przy jednoczesnym wzroście jej kosztów. Ze względu na duże zróżnicowanie budyn[...]

Projektowanie sieci bezprzewodowych WLAN i WPAN wewnątrz budynków - przykład realizacji

Czytaj za darmo! »

Telekomunikacja stanowi ważny element funkcjonowania instytucji. Szybkość i jakość przekazów odgrywa przy tym istotną rolę. Dlatego wciąż opracowuje się nowe koncepcje systemów telekomunikacyjnych i jednocześnie udoskonala te istniejące. Mimo iż technika bezprzewodowa nie jest nowym rozwiązaniem, to jednak dopiero kilkanaście lat temu zaczęto poważnie analizować możliwość wykorzystania jej d[...]

ANTENA SYSTEMU MIMO DLA TERMINALI DORĘCZNYCH SYSTEMÓW UMTS / LTE / WLAN DOI:10.15199/59.2015.4.55


  Przedstawiono analizę warunków pracy anteny w systemie odbioru zbiorczego MIMO. Określono kryteria, jakie powinien spełniać układ anten dla zapewnienia optymalnej przepływności i niezawodności w systemach komunikacji mobilnej. Przyjęte założenia zweryfikowano dla układu dwóch mikropaskowych anten monopolowych, osiągając dużą zgodność obliczeń i pomiarów. 1. WSTĘP Systemy telekomunikacji mobilnej umożliwiają użytkownikom swobodny dostęp do świadczonych usług przez bezprzewodowe medium transmisyjne, niezależnie od tego czy użytkownik znajduje się w ruchu czy przebywa w stałej lokalizacji. Umożliwiają one realizację różnych przekazów: transmisję głosu, krótkich informacji tekstowych, obrazów, danych, przekazów multimedialnych, danych nawigacyjnych. Obecnie najczęściej stosuje się systemy: GSM (ang. Global System for Mobile Communications); UMTS (Universal Mobile Telecommunication System); LTE (Long Term Evolution); WLAN (Wireless Local Area Network); Bluetooth; GPS (Global Positioning System) i in. Oczekuje się od nich dużej przepustowości i jednocześnie odpowiedniej niezawodności kanału. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów realizacji tych celów jest wykorzystanie technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output) [1]. Dla efektywnego funkcjonowania techniki przesyłania w różnych czasoprzestrzeniach, anteny systemu MIMO składają się z wielu niezależnych elementów promieniujących, wzajemnie odizolowanych. Technologię MIMO stosuje się sieciach WLAN i UMTS, w których urządzeniami końcowymi są punkty dostępowe (Access Point, Hot Spot), laptopy, telefony komórkowe, klucze USB itp.. Zasadniczy trend marketingowy, jakim jest miniaturyzacja tych urządzeń sprawia, że osiągnięcie wysokiej izolacji między elementami anteny jest nie lada wyzwaniem, ze względu na mały (< 0.25[...]

FRACTAL GEOMETRY APPLIED TO DESIGN OF COMMUNICATION SYSTEMS ANTENNAS DOI:10.15199/59.2017.6.10


  Nowadays, science and technology develops rapidly, what allow multiple communication systems to be integrated on the common platform in such devices as cellular system handset, PDA, tablets etc. In fact, there are many communication systems, like GSM, UMTS, LTE, WLAN, Bluetooth, GPS (see Table 1), which sited on one device could help mobile user. The devices, used often in mobile applications, should operate in multiband frequencies, and simultaneously be small, compact as well as be possible light. Tab. 1. Data of Modern Communication Systems Systems Frequency, GHz Bandwidth, MHz GSM 0.89-0.96 35 1.71-1.88 170 GPS L2: 1.2276 11 L1: 1.57542 15.345 L5: 1.17645 12.5 UMTS 0.9 / 2.1 60 LTE 2.10 5, 10, 15, 20 1.90 1.4, 3,5,10,15,20 WLAN 2.43 20 5.0 22 TV Satellite C-band 4 36 6 36 Bluetooth 2.4 1 Such systems required special design of receiving/ transmitting antennas. Nowadays there many methods to design it have used. In most cases they are realized in the microstrip-line technology, integrated on common board with the active devices. Since second half of 20th age the fractal geometry is considered as potential support in the design of such antenna [1], [2], [3]. In the paper the fractal geometry applied to antenna design is introduced. In following chapters the fractal geometry, parameters and design procedures are shortly described. Next some useful fractal shapes are used into antennas design for use in different mobile communication systems. 2. FRACTAL GEOMETRY Fractal geometry is described by B. Mandelbrot [4] as a rough or fragmented geometric shape that can be separated into parts which approximate the whole geometry but in a reduced size. The fractal geometry is used a lot in life [5], due to fact if it could better describe the complex objects than conventional Euclidean one, which is limited to the lines, points, sheets and volumes. The study of fractal geometry in combination with the electromagnetic [...]

METAMATERIALS IN APPLICATION FOR IMPROVING THE PARAMETERS OF ANTENNAS DOI:10.15199/59.2018.6.34


  1. INTRODUCTION In recent years, along with the development of wireless communication technology, the performance of the antennas in these systems demand must also in-crease. There are many methods for increase of the performance of the antenna have been using. One of them is using metamaterial structures for antenna design, which has been attracting the designers [1]. In recent decades, a study of metamaterials for application in the field of science and technology has achieved great success. Metamaterials have been applied effectively in life, one of which is the use of metamaterials structures for antenna design. In 1968, the scientist Vaselago [20] studied a material which had, simultaneously, negative permeability ( ) and permittivity ( ) on a certain frequency band. He termed this material such as media left-hand (LH) which r, magnetic field vectors, and phase propagation vectors [2]. However, these properties are not available in natural materials but only in artificial materials called metamaterials. Metamaterials (MTMs) are understood as an artificial material that is created by arranging homogeneous metal structures and having unusual properties that natural materials are not available. The size of an effective homogeneous structure to form a unit cell of metamaterials must be much smaller than the guided wavelength [3]. Metamaterials are designed by arranging microstructures that are called "cells". These "cells" can be made from electrical, non-electrical or dielectric materials. These structures may be symmetric or asymmetric, isotropic or anisotropic. The arrangement of atoms can be in an orderly or chaotic manner, the purpose of which is to create the desired macro characteristics for the metamaterial. On the other hand, different structures give different types of metamaterials and applications, which are classified based on the permittivity and permeability values created by those structures [4]. 2. CLA[...]

 Strona 1