Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta SZYCHTA"

Analysis of operation of multiresonant ZVS boost converter -electromagnetic phenomena

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera opis matematyczny przebiegów czasowych prądów i napięć występujących w obwodach rezonansowych multirezonansowego przekształtnika ZVS DC/DC podwyższającego napięcie. Przedstawiony jest model matematyczny obwodów rezonansowych przy zastosowaniu metody operatorowej zmiennych stanu. Do obliczania przebiegów prądów i napięć wykorzystano procedury programu Maple.(Analiza multirezonans[...]

Control characteristics of multiresonant ZVS boost converter

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki analizy matematycznej charakterystyk regulacyjnych multirezonansowego przekształtnika ZVS DC/DC podwyższającego napięcie. Określony jest obszar pracy tranzystora, zapewniający działanie przekształtnika z przełączaniem ZVS oraz podane są charakterystyki regulacyjne.Control properties of multiresonant ZVS boost converter are determined by the area of ZVS transistor oper[...]

Three-dimensional model of the railway rail UIC-60 in Flux 3D software

Czytaj za darmo! »

A three-dimensional model is presented of UIC-60 railway rail developed in Flux 3D software. The model helps to determine distribution of magnetic induction and magnetic intensity across the rail itself and in its environment. The model reflects the heterogeneous structure of a rail. Streszczenie: W artykule przedstawiony został trójwymiarowy model szyny kolejowej UIC-60 wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na określenie rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetyczne w szynie i jej otoczeniu. Prezentowany model uwzględnia niejednorodną strukturę wewnętrzną szyny. (Trójwymiarowy model szyny UIC-60 w programie Flux 3D) Keywords: 3D model of railway rail, Flux 3D, magnetic induction, magnetic field Słowa kluczowe: Model 3D szyny kolejowej, Flux 3D, indukcja magnetyczna, pole magnetyczne Introduction Railway (stock) rails are fundamental design elements of a turnout beside switch points, sliding chairs or switching closure assemblies [1]. Rails are principally designed to set the proper travel direction of rolling stock wheel sets. Crosssections of currently used rails are similar to double-tee bars (i.e. shapes of two letters ’T’ meeting with their vertical lines). This shape comprises the so-called head (the part along which rolling stock wheels move), web (double-tee bar centre), and foot (the part supporting the whole and carrying the load on to sleepers) [2]. Two main rail types are used on routes administered by Polish State Railways PKP PLK: 60E1 (formerly UIC60) and 60E1 (formerly S49 - marked yellow in Table 1). Characteristics of the basic rail types used in turnouts are [...]

Selected Issues of Energy-Efficient Induction Heating of Railway Rail DOI:10.15199/48.2019.08.31

Czytaj za darmo! »

Railway turnouts are part of railways used to change the direction of travel of a rail vehicle from the main track to another track (branch) or vice versa. They are key elements of railways which are exposed to negative weather conditions such as snowfall, snow drifts, low temperature or sleet. Disadvantageous winter conditions may block turnouts and cause problems with traffic operation. Effective protection assures good performance of turnouts and contributes to efficiency and safety of rail traffic. Currently the most common heating system for railway turnouts in Europe is electric resistance heating system (eor) (Fig.1). Fig.1. Heating systems of rail turnouts Providing a power of 330W per running meter of the rail in the eor method gives good effectiveness of heating rail turnouts during the heating period. Under average atmospheric conditions (i.e. at temperature down to -20°C) with average snowfall with currently used 330W/m heaters eor efficiency ensures correct operation of heated turnouts. The efficiency of heating turnouts means the ability of heating systems to be removed from all critical elements of snow switches and icing in a sufficiently short time. At the same time the energy consumed for this purpose should not be excessively large. Many factors influence the heating efficiency such as: ambient temperature, the intensity of snowfall, the intensity of snow blowing by wind and passing trains, speed, number and length of passing trains, wind speed, air humidity, installed heating power per 1 mb of rail, the cross-section and shape of the radiator and its arrangement on the rail, quantity and quality of the holders fixing the radiators, efficiency of separation transformers, weight of rails, turnout construction, dehydration of the turnout, etc. A typical diagram of electric resistance heating system of rail turnout is shown in Figure 2. It employs electric heaters of power between 300-350W/m and the supply[...]

Wybrane metody ogrzewania rozjazdów kolejowych - artykuł przeglądowy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody grzania rozjazdów stosowane przez zagraniczne zarządy kolejowe i na PKP. Omówiono wyniki badań efektywności ogrzewania rozjazdów kolejowych grzejnikami oporowymi bez otulin i z otulinami oraz wyniki badań indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych przeprowadzone przez COBiRTK (CNTK) w Warszawie. Abstract. The paper presents crossover heating methods used by foreign railway administration and in polish PKP. Research findings on heating the crossovers with resistance heater without and with lagging as well as research findings on inductive heating carried out by Warsaw COBiRTK (CNTK) has been discussed. (Chosen methods heating crossover railway system - inspection article). Słowa kluczowe: efektywność ogrzewania rozjazdów, system eor, system ior, cykl [...]

The results of the rail induction heating by the current inverter with the parallel resonant circuit DOI:10.15199/48.2016.11.50

Czytaj za darmo! »

Results of rail induction heating testing are presented in this article. Methods of snow and ice removal from turnouts currently in application are not economical in terms of energy consumption. The electrical method offers ease of assembly and convenience of operation yet generates enormous costs of energy. Ways of saving energy must be explored, therefore. Induction heating described in this paper is one of those. Various types of heaters were employed in laboratory testing of rail induction heating. Application of an inductor in the form of a coil wound around a ferrite core showed maximum energy efficiency. A DC/AC resonant converter including a current inverter and a parallel resonant circuit supplied power to the inductor. The results support the method of rail induction heating in railroad turnouts. Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań grzania indukcyjnego szyny kolejowej. Stosowane obecnie metody służące do usuwania śniegu i oblodzeń z rozjazdów kolejowych nie są energooszczędne. Metoda elektryczna jest łatwa w montażu i wygodna w eksploatacji, natomiast pociąga za sobą ogromne koszty zużycia energii. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukiwania sposobów oszczędzania energii. Jedną z nich, opisaną w artykule, jest metoda grzania indukcyjnego. W badaniach laboratoryjnych grzania indukcyjnego szyny użyto różnych rodzajów grzałek. Największą efektywność energetyczną w obrębie stopki szyny uzyskano przy zastosowaniu wzbudnika w kształcie cewki nawiniętej na rdzeniu ferrytowym. Do zasilania wzbudnika użyto przekształtnika rezonansowego DC/AC z falownikiem prądu i równoległym obwodem rezonansowym. Uzyskane wyniki badań wykazują przydatność metody grzania indukcyjnego szyny w rozjazdach kolejowych. (Przekształtnik DC/AC z równoległym obwodem rezonansowym w systemie grzania indukcyjnego rozjazdu kolejowego) Keywords: induction heating of railroad turnouts, DC/AC converter, resonant circuit Słowa kluczowe: grzanie indukcyjne rozja[...]

 Strona 1