Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Fidut"

Mieszalnik z przekładnią planetarną dla kompozytów światłoutwardzalnychMieszalnik z przekładnią planetarną dla kompozytów światłoutwardzalnych


  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i fizykochemicznych oraz realizację techniczną stanowiska do wytwarzania kompozytów światłoutwardzalnych. Badania symulacyjne przeprowadzono dla klasycznego i zmodyfikowanego napędu mieszadła z przekładnią planetarną. Na zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku z napędem zmodyfikowanym przeprowadzono proces mieszania kompozytu zgodnie z opracowaną procedurą. Badania właściwości fizykochemicznych uzyskanego kompozytu przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 4049:2000. Zbudowane stanowisko z mieszalnikiem planetarnym oraz przedstawiona procedura mieszania wykorzystane zostały do wytwarzania kompozytów światłoutwardzalnych na skalę przemysłową. A process for mixing resins and fillers was simulated, 3D-modelled and implemented in an industrial scale mixer for production of light-cured resin-matrix composites for dentistry. The composites showed good mech. properties as well as low soly. and water absorption. Delaplace i współpr.1-3) dokonali badań mechanizmu homogenizacji podczas mieszania wysokoplastycznych płynów newtonowskich i nienewtonowskich z wykorzystaniem mieszalnika planetarnego. Dla układu wirników Triaxe?, obejmujących obszar mieszania w kształcie torusa, przeprowadzili oni badania dynamiki procesu mieszania. Wykazali istotną zbieżność pomiędzy wynikami symulacji i wynikami badań eksperymentalnych w całym zakresie testowanych prędkości obrotowych. Zhou i współpr.4) przedstawili charakterystyki poboru mocy dla podwójnego mieszalnika planetarnego dla płynów nienewtonowskich i lepkosprężystych. Na podstawie eksperymentalnych pomiarów momentu obrotowego w funkcji prędkości i właściwości reologicznych, zbudowali uogólnioną krzywą mocy układu. Badanie zostało uzupełnione o analizę zużycia aUniwersytet Przyrodniczy, Lublin; bLaboratorium Farmakologii Stomatologicznej Arkona, Nasutów; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Mieszalnik z przekładnią planetarną[...]

 Strona 1