Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Liliana Mirosz"

Wykorzystanie pakietu programów RetScreen do wymiarowania układu kogeneracyjnego dla budynku


  Małe i średnie układy skojarzone zazwyczaj znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie przez znaczną liczbę godzin w ciągu roku występuje relatywnie wysokie zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną, tj. w szpitalach, hotelach, ośrodkach sportowych. Wobec tego, na potrzeby tego artykułu, przeprowadzono obliczenia, wykorzystując program RetScreen, mające na celu optymalny pod względem finansowym dobór wielkości układu kogeneracyjnego (CHP) na przykładzie szpitala, będącego dużym odbiorcą ciepła i energii elektrycznej. Program ten jest bezpłatnym narzędziem, stworzonym na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel, do oceny projektów energetycznych pod kątem ilości wytwarzanej energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych, opłacalności inwestycji itp. (więcej informacji na ten temat oraz sam program można odnaleźć na stronie internetowej www.retscreen.net). Analizę opłacalności realizacji układu CHP w szpitalu przeprowadzono dla kilku różnych mocy. Analiza składa się z części technicznej, ekologicznej i finansowej. W opisanym przykładzie wiele założeń przyjęto w sposób uproszczony, nie należy więc traktować go jako analizy realnego projektu. Dane ogólne i klimatyczne Szpital zlokalizowany w Warszawie posłużył jako przykład do obliczeń doboru wielkości układu kogeneracyjnego zbudowanego na bazie tłokowego silnika spalinowego zasilanego gazem ziemnym. Źródłem ciepła jest obecnie gaz sieciowy, a energia elektryczna doprowadzana z centralnej sieci elektroenergetycznej. Wpierwszej zakładce programu Ret- Screen określa się podstawowe dane o obiekcie oraz właściwości modelu obliczeniowego. Lokalizacji obiektu program przypisuje odpowiednie dane klimatyczne. Dane istniejącego systemu energetycznego oraz ceny paliw Wkolejnej zakładce programu wpisuje się dane techniczne istniejącego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w szpitalu. ProgramRetScreen posiada algorytm, który oblicza profil zapo[...]

Uwarunkowania wykorzystania ciepła odpadowego z kogeneracji do produkcji chłodu


  Obecnie zapotrzebowanie na chłód w budynkach pokrywane jest głównie za pomocą konwencjonalnych chłodziarek sprężarkowych. W ciągu ostatnich kilku lat wielkość powierzchni użytkowej, która jest chłodzona i/lub klimatyzowana, wzrosła. Krajowe i międzynarodowe badania przewidują kontynuację tego trendu. Spotęguje to występujące problemy związane z zaspokajaniem potrzeb energetycznych, jak: szczyty zapotrzebowania w lecie, zwiększone uzależnienie od importu energii oraz zwiększona emisja CO2 i problemy związane z czynnikami chłodniczymi. Z punktu widzenia ekologii i zasobów energetycznych najlepiej byłoby zaspokajać zapotrzebowanie na chłodzenie bez zużywania paliw kopalnych, co jest możliwe przy wykorzystaniu zasobów powietrza i wody (free cooling), ale w wielu przypadkach mało realne.Wtej sytuacji centralne chłodzenie wykorzystujące ciepło odpadowe z elektrociepłowni i spalarni, tzw. Summerheat jest obiecującą alternatywą. Zalety centralnego chłodzenia Główne zalety centralnego chłodzenia to m.in.: ● potencjalne zmniejszenie kosztów utrzymania oraz konkurencyjne i przewidywalne koszty/ceny w porównaniu z innymi rozwiązaniami; ● hałas mniejszy niż w przypadku chłodziarek sprężarkowych; ● brak wymagania dodatkowej przestrzeni, w przeciwieństwie do sprężarkowych systemów chłodniczych; ● wypieranie czynników chłodniczych zawierających CFC i HCFC; ● korzystanie z usług zewnętrznych dostawców chłodu; ● prostota i niezawodność. Dla producentów i dostawców energii centralne chłodzenie jest innowacyjną koncepcją dającą ogromne możliwości rozwoju i dywersyfikacji usług. Dodatkowo, wykorzystanie ciepła odpadowego z elek[...]

Nowoczesne materiały termoizolacyjne - problemy pomiarowe DOI:10.151.99/9.2015.8.2

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne aparatów płytowych stosowanych do pomiarów współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych i izolacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu płytowego do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła oraz przeanalizowano rodzaje błędów pomiarowych. Przedstawiono krótką charakterystykę nowoczesnych, wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, które mogą być i już są stosowane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji cieplnych.1. Wprowadzenie W aparatach płytowych można mierzyć współczynniki przewodzenia ciepła, poczynając od metali poprzez tworzywa sztuczne, wyroby ceramiczne, do materiałów budowlanych i izolacyjnych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia (co jest ważne przy badaniach materiałów porowatych). Znacznie trudniejszym zagadnieniem są pomiary współczynników przewodzenia ciepła nowoczesnych wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, takich jak izolacje próżniowe, izolacje aerożelowe oraz tzw. farby termoizolacyjne. Znane są aparaty płytowe z osłoniętą płytą grzejną GHP (z ang. Guarded Hot Plate) [1, 2] oraz aparaty z wykorzystaniem czujników gęstości strumieni ciepła HFM (z ang. Heat Flow Meter) [3, 4]. Konstrukcje poszczególnych aparatów różnią się wielkością płyt, rodzajem izolacji cieplnej, rodzajem chłodziwa i innymi szczegółami, ale zasada pomiaru zostaje zawsze taka sama. Dokładność pomiaru uwarunkowana jest natomiast zarówno jakością stosowanego sprzętu pomiarowego, jak i prawidłowym przeprowadzeniem operacji wzorcowania aparatów pomiarowych. 2. Aparaty płytowe - wzorcowanie czujników Warunki cieplne przy wzorcowaniu czujników powinny być zbliżone do warunków, w jakich wykonywane są badania przegród budowlanych lub rurociągów przemysłowych izolowanych cieplnie. Aparaty płytowe stosowane do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła powinny umożliwiać stabilizację temperatury powierzchni pomiar[...]

 Strona 1