Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kozanecka"

Politechnika Łódzka dla energetyki


  Instytut Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym oraz Instytut Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej są przykładem efektywnego wykorzystania stosunkowo niewielkich zasobów ludzkich i postawienia na jakość badań z jednoczesnym włączeniem się w główny nurt rozwoju nowoczesnej energetyki.Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej współpracuje obecnie z Urzędem Miasta Uniejów, Spółką "Geotermia Uniejów" oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji projektu "Regionalne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii". W związku z planowaną budową siłowni hybrydowej dla Uniejowa zrealizował projekt "Hybrydowe elektrociepłownie geotermalne z wykorzystaniem biomasy i źródeł geotermicznych o niskiej entalpii" (projekt KBN zakończony w 2009 r.), a obecnie jest w trakcie realizacji projektu "Prace teoretyczne i budowa stoiska doświadczalnego mikrosiłowni przeznaczonej do badań hybrydowych obiegów Rankine’a dla potrzeb energetyki rozproszonej". RADA PARTNERÓW Pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych biorą udział w Rad[...]

 Strona 1