Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Nowokuński"

Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii DOI:10.15199/33.2019.09.05


  W2016 r.NorweskieMinisterstwo Transportu iKomunikacji powołało spółkę Nye Veier (pol. Nowe Drogi), powierzając jej planowanie, budowę oraz obsługę trzech głównych dróg ekspresowych w Norwegii: E6, E18 i E39. Najważniejszymi zadaniami postawionymi przed spółką było przyspieszenie czasu realizacji obiektu, zmniejszenie kosztów budowy, a także zwiększenie świadomości w dziedzinie ekologii oraz odpowiedzialnego biznesu.Wpierwszej kolejności spółka ogłosiła przetarg na rozbudowę odcinka drogi E6, która łączy północ Półwyspu Skandynawskiego z południem i jest drugą co do długości drogą w Europie, liczącą 3140 km. Przetarg typu "projektuj i buduj" został rozstrzygnięty metodą Best Value Procurment, w której kryterium ceny stanowiło jedynie 25% ogólnej punktacji. Pozostałe punkty przyznawano m.in. zametodęwykonania projektu oraz doświadczenie z pracy w technologii BIM. Przetarg obejmował kompleksową rozbudowę odcinka drogi E6Arnkvern-Moelv o długości 24 kmwraz z budową czterdziestu obiektów inżynierskich. Wygrała go Veidekke Entreprenør, największa firmawykonawczawNorwegii, wewspółpracy z biuremprojektowymSwecoNorgeAS, odpowiedzialnym za kompleksowy projekt wielobranżowy. Oferta zakładała realizację inwestycji w całości w technologii BIM, z ograniczeniemdominimumliczby rysunków oraz dokumentacji papierowej. Był to pierwszy w Europie projekt infrastrukturalny o takiej skali, realizowany na podstawie modelu cyfrowego (rysunek 1). Polski oddział Sweco Engineering został zaproszony do współpracy na początkowym etapie i dostarczył projekty czterech obiektów mostowych oraz częściowe dwóch tuneli, wykonując obliczenia i modele konstrukcyjne. Oprogramowanie W projekcie używano najnowocześniejszych programów dostępnych na rynku. Do tworzenia skomplikowanej geometrii obiektów wykorzystywano modelowanie parametryczne, pozwalające uzyskać dowolny kształt elementów oraz zbrojenia. Zastosowane programy były połączone w czasie rzeczywist[...]

 Strona 1