Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Sakiewicz"

Wykorzystanie narzędzi BIM w projektowaniu kładki dla pieszych z modyfikowanego drewna o zwiększonej wytrzymałości DOI:10.15199/33.2019.09.06


  Trwają intensywne prace nad nowym, możliwie najprostszym i ekonomicznie efektywnym, sposobem funkcjonalizacji naturalnej struktury drewna, co pozwoliłoby na poprawę jego właściwości mechanicznych [4]. Tak zmodyfikowany biomateriał może stanowić realną alternatywę dlawyrobówkonstrukcyjnych bazujących na stali. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, drewnoma dużą przewagę ekologiczną nad innymimateriałami, co sprawia, żemożemieć coraz większe znaczenie w budownictwie, szczególnie biorąc pod uwagę współczesne możliwości modyfikacji jego wybranych cech wytrzymałościowych. Celemprojektu badawczo-dydaktycznego przeprowadzonego wramach programu Project Based Learning na Politechnice ŚląskiejwGliwicach byłowytworzenie i przebadanie próbek funkcjonalizowanego chemicznie, a następnie zagęszczonego mechanicznie drewna wykazującego większą wytrzymałość niż drewno naturalne [3]. Równolegle z badaniami materiałowymi prowadzono prace projektowe nad utworzeniem modelu cyfrowego BIMkładki dla pieszych nad rzekąKłodnicąwGliwicach z nowo powstałego materiału. Wybór typu konstrukcji Największym mankamentem drewna są jego wady naturalne [5].Mogą one zostać zniwelowane za pomocą odpowiednich procesów chemicznych, fizycznych oraz modyfikacji mechanicznej. Procesy te pozwalają na ulepszenie cech konstrukcyjno- mechanicznych drewna. Dzięki temu zmodyfikowany, jednorodnymateriał o podwyższonejwytrzymałości,może być alternatywą dla stali. Na jego korzyść przemawiają nie tylko aspekty ekologiczne, ale również estetyczne, a także szybkość budowy - odpowiednio przygotowane elementy prefabrykowane z drewna klejonego mogą zostać zamontowane w szybki i prosty sposób. Ze względu na prognozowane cechy mechaniczne zmodyfikowanego drewna analizowano konstrukcję trójprzęsłowej kratowni[...]

 Strona 1