Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bohus ULRYCH"

Controllable Thermoelastic Actuator with Mechanical Friction Clutches for Accurate Setting of Position

Czytaj za darmo! »

Accurate setting of position based on thermoelastic effect produced by induction heating is suggested. Its controllability is reached by supplementary friction clutches that hold the dilatation element in the required position. The paper presents the arrangement of the device, its mathematical model and way of its numerical solution. The operation properties of the device are illustrated on an example whose results are discussed. Streszczenie: W artykule zaproponowano konstrukcję urządzenia do dokładnego pozycjonowania wykorzystujące efekt termoelastyczny powstały w wyniku nagrzewania indukcyjnego. Sterowanie urządzeniem jest możliwe dzięki wykorzystaniu dodatkowych sprzęgieł ciernych które utrzymują element ruchomy w odpowiedniej pozycji. Oprócz idei urządzenia przedstawiono także je[...]

Simultaneous Effects of Convection and Thermal Radiation as a Generalized Boundary Condition of Temperature Fields of Bodies in Unbounded Gaseous Media

Czytaj za darmo! »

Heating of solid bodies in unbounded and unmoving gaseous media is characterized by comparable effects of the natural convection and thermal radiation even at relatively low temperatures. The paper unifies both these phenomena on the basis of the generalized convection that is quantified by an experimentally-theoretical algorithm. Its aspects are illustrated on an example Streszczenie. Nagrzewa[...]

Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle for cooling high-temperature nuclear reactors

Czytaj za darmo! »

Pumps of molten metals based on magnetohydrodynamic principle represent an advantageous alternative to classical rotational pumps used for cooling of some types of nuclear reactors. The paper deals with the mathematical and computer modelling of their operation. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Magnetohydrodynamiczne pompy do płynnych metali to obiecująca alternatywa do klasycznych pomp rotacyjnych używanych w obwodach chłodzących niektórych typów reaktorów jądrowych. W artykule opisano matematyczny i numeryczny model takiej pompy. Analizę teoretyczna zilustrowano przykładowymi wynikami obliczeń. Omówiono wyniki obliczeń pod katem optymalnej konstrukcji pompy magnetohyrodynamicznej. (Magnetohydrodynamiczne pompy do płynn[...]

Integrodifferential model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billet rotating in uniform magnetic field

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets rotating in uniform magnetic field before their hot forming belongs to modern industrial technologies characterised by higher efficiency than classical ways of heating. The paper presents an integrodifferential model of the process. The suggested algorithm of calculation is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych detali wirujących w jednorodnym polu magnetycznym to nowoczesna technologia o wyższej efektywności niż klasyczne techniki nagrzewania. W artykule przedstawiono różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewania, zaproponowano algorytm symulacji numerycznych i przedyskutowano otrzymane wyniki. (Różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewan[...]

Magnetohydrodynamic Pumps with Permanent Magnets for Pumping Molten Metals or Salts

Czytaj za darmo! »

Possibilities of pumping molten metals and salts (as cooling agents in nuclear reactors) by magnetohydrodynamic (MHD) pumps with permanent magnets are investigated. The principal attention is paid to the steady-state movement of these quenchants in the closed cooling loops described by the balance of the Lorentz force produced by the pump and hydrodynamic drag forces. The methodology is illustrated on two typical examples whose results are discussed. Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania pomp magnetohydrodynamicznych (MHD). Najwięcej uwagi poświęcono analizie stanu ustalonego ruchu medium chłodzącego w obiegach zamkniętych pod wpływem siły Lorentza generowanej przez pompę i sił oporu hydrodynamicznego. Metodykę badań zilustrowano dwoma typow[...]

 Strona 1