Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Drzymała"

Alternative solutions for texturization of silicon solar cells


  Teksturyzacja ogniw krzemowych jest istotnym czynnikiem zwiększającym ich sprawność w wyniku zmniejszenia strat odbiciowych. Tekstura wprowadzona w latach 70. wytwarzana była poprzez trawienie chemiczne podłoży krzemowych o orientacji krystalograficznej (100). W patencie zgłoszonym w 1975 roku [1] zaprezentowano jako roztwór trawiący mieszaninę wodorotlenku potasu, glikolu etylenowego i wody. Parametry procesu to: temperatura 80°C, czas trawienia 1 godzina. W rezultacie na powierzchni krzemu wytworzone zostały charakterystyczne struktury w kształcie piramid, będące efektem anizotropowego trawienia i ujawniania się płaszczyzn {111} (rys. 1 i 2). Do dzisiaj z powodzeniem w przemyśle fotowoltaicznym wykorzystywane są roztwory teksturyzujące na bazie KOH. Jed- Rys. 1. Płaszczyzny {111} w krysztale krzemu Rys. 2. Piramida powstająca na powierzchni (100) w trakcie trawienia anizotropowego [2] Rys. 3. Powierzchnia (100) Si trawiona w KO H o różnym stężeniu: a) 70°C, b) 90°C [3] nakże prowadzi się prace dążące do usprawnienia tego procesu przez np. skrócenie czasu trawienia, co prowadzi do oszczędności energii. Szuka się także nowych dodatków (surfaktantów) do podstawowego roztworu w celu uzyskiwania tekstury o niższym współczynniku odbicia niż osiągane do tej pory. Przegląd roztworów teksturujących Wodorotlenek potasu Wodorotlenek potasu jest podstawowym roztworem do teksturyzacji. Wyniki przedstawione w pracy [3] w[...]

 Strona 1