Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna BAUM"

Techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie. Przedstawiono niezwykłe zalety technologii przewodów wysokotemperaturowych w odniesieniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań energetyki. Dokonano analizy przydatności poszczególnych typów przewodów wysokotemperaturowych do trudnego zadania rekonstrukcji polskich sieci elektroenergetycznych w krótkim czasie. Abstract.: The article presents technical and economic aspects of power grid reconstruction using high temperature low sag conductors. With reference to the condition and current needs of power industry, the author presented specific characteristics of high temperature low sag conductors technology. What is more, the author conducted analysis of usefulness of particular high temperature low sag conductors in reconstruction of Polish power grids in short. (Technical and economic aspects of power grids reconstruction on the basis of high temperature low sag conductor) Słowa kluczowe: przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie (HTLS), rekonstrukcja sieci, efektywność energetyczna, ograniczenie emisji CO2 Keywords: High Temperature Low Sag conductors (HTLS), power grids reconstruction, electrical efficiency, limitation of carbon dioxide emission Wstęp Przed Polską elektroenergetyką stoją w najbliższej przyszłości ambitne zadania:  realizacja przyjętej "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" z jej sześcioma kierunkami działania [1]: - poprawą efektywności energetycznej, - wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, - dywersyfikacją struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, - rozwojem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - rozwojem konkurencyjnych rynków paliw i energii, - ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko  realizacja zobowiązań wynikających z przyjętego przez Polskę w ramach decyzji unijnych w 2008 roku Pakietu kli[...]

 Strona 1