Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr SŁAWIK"

Dekompozycja sygnałów EEG w dziedzinie czasu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga HHT DOI:

Czytaj za darmo! »

Do dekompozycji sygnałów EEG w dziedzinie czasu zastosowana została empiryczna metoda EMD (ang. Empirical Mode Decomposition), która w wersji rozszerzonej o transformację Hilberta funkcjonuje pod nazwą transformacji HHT (ang. Hilbert-Huang Transform). Transformacja ta umożliwia poprawną dekompozycję sygnału EEG na sumę quasi-harmonicznych składowych, których amplitudy oraz częstotliwości są parametrycznymi funkcjami czasu. W przeciwieństwie do stosowanych aktualnie w diagnostyce transformacji Fouriera DFT oraz STFT nadaje się ona do analizy zjawisk o charakterze zarówno nieliniowym jak i niestacjonarnym. Abstract. An Empirical Mode Decomposition method extended with the Hilbert transform (Hilbert-Huang Transform) was used for EEG decomposition in time domain. This transformation allows for proper EEG signal decomposition into quasi-harmonic components that amplitudes and frequencies are time dependence functions. In contrast to commonly used in diagnostic’s DFT and STFT transformations, proposed method is suitable for non-stationary and nonlinear phenomenon’s. (Decomposition of EEG signal in the time-domain using a Hilbert-Huang transformation HHT) Słowa kluczowe: dekompozycja sygnałów, sygnały EEG, transformacja Hilberta, transformacja EMD, transformacja HHT. Keywords: signals decomposition, EEG signals, Hilbert transform, EMD transform, HHT transform. Wprowadzenie Badania elektroencefalograficzne (EEG) umożliwiają analizę elektrycznej czynności mózgu [1,2] wywołanej zarówno naturalnymi funkcjami fizjologicznymi organizmu, jak również anomaliami i stanami chorobowymi. Aktualnie badania EEG stosowane są w diagnostyce epilepsji, urazów mechanicznych mózgu, schorzeniach neurologicznych, EEG-biofeedbacku (neurofeedbacku), jak również kontroli interakcji układu mózg-komputer [3]. Tematyka badawcza i aplikacyjna związana z wykorzystywaniem sygnałów EEG jest bardzo obszerna, a jednym z istotnych jej działów jest QEEG (ang. Quan[...]

 Strona 1