Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr RUMNIAK"

Tuning of PI regulators in distributed control system for an electric vehicle DOI:10.15199/48.2015.09.70

Czytaj za darmo! »

In this paper a drive system for an urban electric vehicle is presented. The electric propulsion system consists of two in-wheel outer-rotor permanent magnet synchronous motors (PMSMs) fed by two three-level inverters. A proposed control system has been designed as a distributed one. The outer speed loop involves a master digital signal controller (DSC) whereas the inner current loops are closed using two slave microcontrollers. An effective analytical tuning of such a control system requires accurate identification of delays presented in all the paths, including the controller area network (CAN) bus used here to intercommunicate all the DSCs, the delays inherently related to a digital (sampled) nature of the system and the delay caused by a pulse width modulator. A step-by-step description of the analytical tuning of the controllers is provided. The tuning procedure respects all the identified delays and is validated experimentally in a non-mobile laboratory setup. Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego. Napęd elektryczny składa się z dwóch silników synchronicznych o magnesach trwałych zasilanych za pomocą trójpoziomowych falowników napięcia. Zaproponowany układ sterowania został zaprojektowany jako system rozproszony. Na nadrzędnym mikrokontrolerze zaimplementowano układ regulacji prędkości, natomiast na dwóch podrzędnych mikrokontrolerach wykonywany jest algorytm regulatorów prądu. Analityczne strojenie regulatorów wymaga dokładnej identyfikacji opóźnień występujących w systemie sterowania, w tym opóźnienia wprowadzane przez magistralę CAN, opóźnień związanych z cyfrową realizacją system oraz opóźnienie spowodowane przez modulator szerokości impulsów. W artykule opisano metody doboru nastaw regulatorów PI wraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych opóźnień. Weryfikacja metod została przeprowadzona na laboratoryjnym stanowisku badawczym. (Strojenie regulatorów PI w rozproszonym systemie [...]

Power converter-based electrochemical battery emulator DOI:10.12915/pe.2014.07.03

Czytaj za darmo! »

In this paper experimental assessment of converter-based emulator of voltage characteristics of electrochemical batteries is presented. The described emulator, which is part of the laboratory set for testing an electric vehicle powertrain system, allows to imitate an electrochemical energy storage. An AC grid supplied power electronic converter system enables to emulate both the battery discharge and charge modes. In order to emulate Li-ion battery behavior a mathematical model of a battery has been developed. The model of electrochemical cell has been created on the basis of the characteristics of Li-ion battery determined experimentally. Voltage characteristics take into account the change in battery voltage caused by state of charge, temperature and current. The model is dynamic, i.e. it reflects the transient state of battery output voltage. Streszczenie. W artykule przedstawiono eksperymentalne wyniki dotycza˛ce przekształtnikowego emulatora charakterystyk napie˛ciowych baterii elektrochemicznych. Emulator, be˛da˛cy cze˛s´cia˛ stanowiska laboratoryjnego do badania układu nape˛dowego pojazdu elektrycznego, pozwala na odwzorowanie elektrochemicznego magazynu energii. Przekształtnikowy układ zasilany z trójfazowego ´zródła sieciowego pozwala zarówno na emulacje baterii w trybie rozładowania, jak i ładowania. W celu odwzorowania baterii Li-ion opracowano jej model matematyczny. Model ogniwa elektrochemicznego wykonano na podstawie charakterystyk baterii Li-ion wyznaczonych dos´wiadczalnie, uwzgle˛dniaja˛cych zalez˙nos´c´ napie˛cia na zaciskach ogniwa od stanu jego naładowania, temperatury i nate˛z˙enia pra˛du. Opracowany model jest modelem dynamicznym tj. odzwierciedla stany przejs´ciowe napi˛ecia wyj´sciowego baterii. (Przekształtnikowy emulator baterii elektrochemicznych) Keywords: lithium-ion battery, dynamic battery model, battery emulator Słowa kluczowe: bateria litowo-jonowa, model dynamiczny baterii, emulator baterii doi:10.12915/pe.[...]

 Strona 1