Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek RZEPECKI"

30 lat badań na stacji prób izolatorów w Hucie Miedzi Głogów

Czytaj za darmo! »

Opisano układ probierczy, aparaturę pomiarową i badania wykonane na stacji prób ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 10 lat. W związku ze zmniejszeniem w ostatnich dziesięcioleciach emisji pyłu przez przemysł, na stacji podjęto pionierskie badania wytrzymałości elektrycznej izolatorów w warunkach lekkich zabrudzeń. Zaproponowano modyfikację obliczania parametru zanieczyszczenia atmosfery do wyznaczania stref zabrudzeniowych. Abstract. This paper describes the test circuit, measuring equipment and the investigations carried out especially during last 10 years at Glogow pollution test station. Taking into account the decrease of industrial dust emission in last decades, the pioneering research of insulators behavior under light contamination conditions was started. The modification of pollution index calculation for the selection of insulators in respect of polluted conditions was proposed. (30 years of research at Glogow pollution test station). Słowa kluczowe: Izolatory napowietrzne, napięcie przeskoku, droga upływu. Keywords: Outdoor insulators, flashover voltage, leakage distance. Wstęp Laboratoryjne badania wpływu zanieczyszczeń na izolatory rozpoczęto jeszcze przed I wojną światową. Jednak teoretyczny model przeskoku zabrudzeniowego zaproponowano dopiero w 1958. Pomimo opracowania wielu innych, bardziej zaawansowanych modeli, powszechnie uważa się, że ani obliczenia modelowe ani laboratoryjne próby zabrudzeniowe nie są w stanie wyeliminować prób wykonywanych w warunkach polowych. Dlatego na świecie nadal budowane są nowe, terenowe stacje prób izolatorów a zaledwie trzy lata temu opracowano wskazówki do budowy takich stacji [1]. Prawdopodobnie pierwszą na świecie była stacja w Redondo na południe od Los Angeles uruchomiona w 1927 roku a drugą stacja w Croydon, w hrabstwie Surray w Wielkiej Brytanii [2]. Pierwszą stację w Polsce uruchomiono w 1957 w Wałbrzychu, w sąsiedztwie kopalni Victoria, koksowni i elektrowni. Jej budow[...]

 Strona 1