Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Skibiński"

Orange pellets as plant biomass with potential use in pharmaceutical industry Skórki z pomarańczy jako biomasa roślinna o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym DOI:10.15199/62.2015.3.10


  Hesperidin was sepd. from orange pellets by extn. with petroleum ether and MeOH and by cryst. from 6% acetic acid and then used for dissoln. of kidney stones-contained Ca oxalate under circulation of the aq. soln., for retardation of Ca oxalate formation and for studying its antioxidant properties. Hesperidin showed a high Ca oxalate dissoln. capacity. Skórki pomarańczy, będące odpadem poprodukcyjnym przy pozyskiwaniu olejków eterycznych w przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji soku w przemyśle spożywczym, mają w swym składzie duże ilości hesperydyny. Wydzielono ją przez ekstrakcję i krystalizację oraz zastosowano z powodzeniem do rozpuszczania szczawianu wapnia zawartego w kamieniach nerkowych. Odnawialna baza surowcowa (w tym głównie biomasa roślinna), a także odpady poprodukcyjne przemysłu wykorzystującego surowce roślinne lub zwierzęce oraz odpady pochodzące z gospodarstw domowych oferują szeroką paletę związków bioaktywnych o różnorodnych strukturach chemicznych i specyficznych cechach użytkowych. Od dwóch dekad "zielone" biorafinerie1, 2) przerabiają biomasę roślinną (zieloną), bogatą w soki i oleje oraz inne cenne składniki, na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Surowcem przerabianym w tych zakładach są różnorodne gatunki traw i rośliny paszowe, np. z rodziny bobowatych (lucerna, koniczyna), warzywa i owoce oraz niezliczone gatunki ziół. Najczęściej do pozyskania biomasy wykorzystuje się rośliny łatwe w uprawie i o niskim nakładzie kosztów, takie jak drewno, zboża, trawy. Celem tych działań jest wydzielenie ogromnej liczby różnorodnych związków chemicznych produkowanych przez "naturę" za pośrednictwem roślin. Właściwości związków zawartych w poszczególnych roślinach (ziołach) były znane i badane od wieków. Były one stosowane jako leki i środki dezynfekujące, a wydzielone z nich substancje jako środki zapachowe, smakowe i barwniki. Zależnie od umiejscowienia pożądanych związków (łodygi, liście, owoce) stosuje[...]

Wpływ ekstraktów roślinnych z dzikiej róży i hibiskusa na rozpuszczalność pooperacyjnych kamieni nerkowych


  Przedstawiono wyniki modelowych badań dotyczących wpływu ekstraktów roślinnych z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) i płatków hibiskusa (Hibiscus rosa-sinensis) na rozpuszczalność szczawianu wapnia oraz pooperacyjnych kamieni nerkowych. Rozpuszczalność określano na podstawie pomiaru stężenia jonów Ca2+ przy zastosowaniu fotometrii płomieniowej. Zweryfikowano również zależność czasu ekstrakcji prowadzonej w odstępach 24 h, 72 h i 120 h na rozpuszczalność tych mineralnych substratów, co dodatkowo obrazowano techniką mikroskopową (SEM). Wykazano możliwość rozpuszczania zarówno modelowych, jak i pooperacyjnych kamieni nerkowych w ekstraktach doświadczalnych, czego dowodem było zmniejszenie rozmiarów, kształtu i faktury powierzchni ocenianych kryształów. Stwierdzono, że efekt ten wzrastał wraz ze wzrostem czasu ekspozycji kamieni na działanie doświadczalnych eluentów i był większy dla ekstraktów z hibiskusa. Ewa Brychcya,*, Andrzej Jarmoluka, Krzysztof Kalińskia, Krzysztof Marycza, Przemysław Skibińskic, Anna Zimocha, Roman Gancarzb aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bPolitechnika Wrocławska; cAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław Wpływ ekstraktów roślinnych z dzikiej róży i hibiskusa na rozpuszczalność pooperacyjnych kamieni nerkowych The effect of plant extract from dog rose and hibiscus on solubility of post-operative kidney stones Dr. hab. inż. Andrzej JARMOLUK w roku 1982 ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. Specjalność - technologia mięsa. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, tel.: (71) 320-77-19, fax. (71) 320-77-81, e-mail: ewa. brychcy@up.wroc.pl Mgr inż. Ewa BRYCHCY w roku 2011 ukończyła j[...]

 Strona 1