Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Sokół-Łętowska"

Nalewki aroniowe wzbogacane przyprawami


  Nalewki są napojami alkoholowymi wytwarzanymi na bazie ziół, korzeni i owoców. Tradycją jest wytwarzanie nalewek owocowych, często o niewielkiej mocy, które mogą odgrywać podobną rolę jak wino, a nie są tak popularne. W Polsce najczęściej wykonuje się nalewki z wiśni, czarnych porzeczek i mieszanek różnych owoców sezonowych, tzw. ratafie. Sposoby przygotowania nalewek różnią się kolejnością dodawania składników, użyciem soku zamiast całych owoców, użyciem owoców gotowanych lub też sposobem ekstrakcji - np. zawieszaniem owoców nad powierzchnią alkoholu zamiast zanurzania. Aronia jest surowcem o bogatym, zróżnicowanym składzie chemicznym, który zależy od rejonu uprawy i warunków atmosferycznych w okresie wegetacji. Owoce zawierają 75-95% wody. Cukry stanowią ok. 10% świeżej masy, a pektyny - 0,6-0,7%. Ogólna zawartość kwasów organicznych wynosi 1,10-1,35%, wśród nich występują: kwas jabłkowy (0,61%), winowy (0,35%) i cytrynowy (0,12%). W porównaniu z innymi owocami, aronia zawiera także duże ilości czynnych biologicznie kwasów hydroksycynamonowych - chlorogenowego (35,5 mg/100 g) i neochlorogenowego (21,5 mg/100 g) [12]. Istotnymi składnikami owoców aronii, które wykazują wysoką aktywność biologiczną, są również katechiny i antocyjany. Aktywność antyoksydacyjna win jest przedmiotem wielu badań [1, 3, 7, 13]. Uważa się, że w winach i nalewkach owocowych biologicznie aktywną frakcję stanowią przede wszystkim związki fenolowe. Dodatek przypraw aromatycznych, takich jak cynamon, imbir czy goździki, do nalewek z aronii może wzbogacić ich smak i zapach, dając produkt o wysokich walorach organoleptycznych i bogaty w związki fenolowe. Cynamon to wysuszona kora młodych pędów cynamonowca, pozbawiona korka i części kory pierwotnej. Zawiera kwasy wanilinowy, kawowy, galusowy, protokatechowy, p-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy i ferulowy oraz do[...]

Chromatograficzna analiza lotnych związków aromatycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego (Chaenomeles superba)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę chromatograficzną sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS) olejków eterycznych 11 kultywarów pigwowca pośredniego Chaenomeles superba. Wydajność izolowania olejków wynosiła 0,007-0,014%. Głównymi związkami występującymi w badanych kultywarach były terpenoidy ((E,E)-􀄮-farnezen, 􀄮-terpineol, linalol i jego tlenki). Obecne były również w stosunkowo dużej ilości estry etylowe kwasu heksanowego i oktanowego. Destylat odmiany B-11 może stać się wzorcem chromatograficznym (E,E)- 􀄮-farnezenu. Wyniki porównano z dostępnymi odmianami pigwowca okazałego i katajskiego. Essential oils of 11 Chaenomeles superba cultivars were isolated by steam distn. and analyzed gas chromatog. with mass spectroscopy. The yield of oils was 0.007-0.014% . (E,E) -􀄮-Farnesene, 􀄮-terpineol, linalool and linalool oxide were the main components of the oils. Ethyl hexanoate and octanoate were also present. Pigwowce nale􀄪􀄅 do rodziny ró􀄪owatych Rosaceae, podrodziny jab􀃡kowatych Maloideae, rodzaju Chaenomeles. Za kraje ich pochodzenia uwa􀄪a si􀄊 Chiny, Japoni􀄊 i Kore􀄊. W ostatnich latach obserwuje si􀄊 rosn􀄅c􀄅 popularno􀄞􀃼 tych krzewów w Europie, nie tylko ze wzgl􀄊du na ich atrakcyjny wygl􀄅d, ale tak􀄪e za to, 􀄪e stanowi􀄅 􀄨ród􀃡o jadalnych owoców. Znane s􀄅 trzy gatunki pigwowców: japo􀄔ski (Ch. japonica), okaza􀃡y (wynios􀃡y, Ch. speciosa) i katajski (chi􀄔ski, Ch. cathayensis). Wyró􀄪nia si􀄊 równie􀄪 grup􀄊 miesza􀄔ców b􀄊d􀄅cych krzy􀄪ówk􀄅 pigwowca japo􀄔skiego i chi􀄔skiego, powsta􀃡􀄅 w wyniku prac hodowlanych. Krzy􀄪ówk􀄅 tak􀄅 jest pigwowiec po􀄞re[...]

Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.)


  Zbadano skład chemiczny olejków eterycznych pozyskanych z 14 kultywarów bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.): Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (odmiana polska), Palla verde scuro i Foglie di Latuga. Dla świeżego surowca uzyskano wydajności 0,3-0,8%, a po wysuszeniu 0,8-1,6%. Wykazano znaczne zmiany w składzie ilościowym i jakościowym dla poszczególnych kultywarów. Dla przebadanych kultywarów charakterystyczne było zmniejszanie się zawartości eugenolu, estragolu, (Z)-cynamonianu metylu i zwiększanie zawartości linalolu. Plant tissues of sweet basil (Ocimum basilicum) cultivars Dark Opal, Bolloso Napoletano, Largo Dolce per Vasi, Clasic, Thai Siam, Verde a Piccolo Foglie, Greco a Palla, Red Rubin, Alla Canella, Genovese, Al Limone, Clasic (polish variety), Palla verde scuro and Foglie di Latuga were steam distd. to recover volatile essentials oils (yields 0.3-0.8% for fresh plants and 0.8-1.6% for dried ones). The oils were then analyzed for chem. compn. by gas chromatog. with mass spectrometry. Linalool and eucalyptol were the main components of the oils. Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.) jest jednoroczną rośliną zielną, należącą do rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Jej światową produkcję szacuje się na ponad 2 tys. t/r. Jest ona głównie stosowana Analiza chromatograficzna lotnych frakcji 14 kultywarów bazylii (Ocimum basilicum L.) Chromatographic analysis of volatile fraction of 14 basil cultivars Dr inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Od 1995 r. jest adiunktem na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - hodowla zwierząt. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul Norwida 25/27, 51-375 Wrocław, tel.: (71) 320-51-11, [...]

 Strona 1