Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof ĆWIDAK"

Laserowe kształtowanie właściwości topików bezpieczników DOI:10.15199/48.2019.03.19

Czytaj za darmo! »

Bezpieczniki topikowe mimo swej długiej historii są stosowane nadal i należą do najszybciej działających zabezpieczeń ograniczających prądy zakłóceniowe. Zagadnienia dotyczące problemów materiałowych, niezawodności oraz modelowania bezpieczników topikowych są ciągle aktualne [1-4]. Najistotniejszym elementem wkładki topikowej jest topik, wykonany najczęściej ze srebra lub miedzi. W celu obniżenia ceny w niektórych konstrukcjach wkładek topikowych ze srebra wykonane są jedynie te elementy topików, które są najbardziej narażone na utlenianie się, a pozostałe wykonane są z miedzi. Przydatność materiału w zastosowaniu na topiki ocenia się na podstawie stałej Mayera, którą z dobrym przybliżeniem można przedstawić następująco: [...]

 Strona 1