Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Łyczkowska"

Electropolishing of a stainless steel. Elektropolerowanie stali chromowo-niklowej


  316L stainless steel was electropolished in 3 electrolytes consisting of H2SO4, H3PO4 and org. additives (Et3N, OHCH2CH2OH, (COOH)2, PhNHAc, glycerol) at 55°C and anodic current d. 20 A/dm2. In the Et3N-contg. bath, the roughness Ra was 0.063-0.065 [mikro]m and in the OHCH2CH2OH, (COOH)2 and PhNHAc-contg. bath, 0.091-0.096 [mikro]m. The bath consisting H3PO4 and glycerol (50% by vol.) was efficient only at above 90°C (Ra 0.070 [mikro]m). Badania dotyczyły procesu polerowania elektrolitycznego stali chromowo-niklowej typu 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiele składające się z kwasu siarkowego(VI), ortofosforowego(V) i dodatków organicznych, takich jak trietanoloamina oraz glikol, kwas szczawiowy i acetanilid odznaczają się podobną asymptotyczną charakterystyką obniżenia chropowatości powierzchni w funkcji jednostkowego ładunku elektrycznego, który przepłynął przez układ. W ramach prowadzonych badań dla tych dwóch kąpieli zastosowano temp. 55+-2°C i anodową gęstość prądu 20 A/dm2. W przypadku kąpieli zawierającej trietanoloaminę uzyskano parametr Ra w zakresie 0,063-0,065 [mikro]m, natomiast dla kąpieli zawierającej glikol, kwas szczawiowy i acetanilid 0,091-0,096 [mikro]m. Zbadano również kąpiel do elektropolerowania stali 316L składającą się z kwasu ortofosforowego(V) oraz gliceryny (50% obj.). W kąpieli tej uzyskanie Ra = 0,070[mikro]m po procesie elektropolerowania możliwe było dopiero po zwiększeniu temp. procesu do 90+-2°C. Wyniki badań wykazały, że do zastosowania w przemyśle zalecane jest stosowanie kąpieli pierwszej i drugiej. Austenityczne stale chromowo-niklowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, spożywczym oraz w branży medycznej. Stale chromowo-niklowe wyróżniają się dobrą odpornością korozyjną, właściwościami wytrzymałościowymi, ciągliwością, plastycznością, [...]

Wpływ eksploatacji kąpieli fosforanowo-siarczanowej na skuteczność procesu elektropolerowania stali 304


  Badania dotyczyły procesu elektropolerowania stali chromowo-niklowej typu 304 (X5Cr- Ni18-10, 1.4301, 0H18N9). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiel przemysłowa, jak również kąpiel przygotowana z odczynników o dużej czystości i pracująca w warunkach laboratoryjnych, wzbogacają się w jony żelaza, chromu i niklu w tych samych proporcjach Fe:Cr:Ni = (70-75):(17-21):(3-8). W ramach prowadzonych badań monitorowano zanieczyszczenie jonami żelaza trzech kąpieli aktualnie eksploatowanych przemysłowo przez 120 dni. Wyniki badań chropowatości powierzchni stali 304 po elektropolerowaniu wykazały, że nawet po pięcioletniej pracy kąpiele do elektropolerowania przy prawidłowo prowadzonej regeneracji zachowują dużą efektywność. Industrial and model bathes for long-term electropolishing 304 steel were studied for Fe, Cr and Ni contents for 120 days of operation at 11 Ah/L. The proportional contents of Fe:Cr:Ni ions in the both baths were similar. The decrease in the steel surface roughness was neglegible. Pierwsze prace dotyczące elektropolerowania metali i stopów przeprowadzono w pierwszej połowie XX w. Obecnie na największą skalę proces elektropolerowania prowadzi się dla stali chromowoniklowych, a w mniejszym stopniu dla aluminium, miedzi i tytanu1). Do zalet elektrochemicznego polerowania należy wygładzenie i wybłyszczenie powierzchni, poprawa właściwości antykorozyjnych, zwiększenie skuteczności mycia i łatwości utrzymania czystości przedmiotów oraz usunięcie mikronaprężeń spowodowanych poprzedzającą obróbką. Przewaga obróbki elektrochemicznej nad mechaniczną wynika z możliwości równomiernego polerowania wyrobów nawet o mocno skomplikowanych kształtach, np. zbiorniki na mleko, filtry do wody, reaktory farmaceutyczne, kadzie czy wymienniki ciepła2). Przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy stawiają przed procesem elektropolerowania bardzo wysokie wymagania, szc[...]

Pitting corrosion of pickled and electropolished Cr-Ni stainless steel Odporność na korozję wżerową trawionej i elektropolerowanej stali chromowo-niklowej DOI:10.12916/przemchem.2014.762


  Cr-Ni stainless steel was examd. before and after pickling and electropolishing for corrosion resistance in 0.5 M NaCl soln. by detn. of open circuit potentials and potentiodynamic polarization curves. The steel was pickled in HF and HNO3-contg. bath and electropolished in a H2SO4, H3PO4 and N(CH2CH2OH)3-contg. soln. also under industrial process conditions. The steel pretreatment both under lab. and industrial conditions resulted in an increase in its resistance against the pitting corrosion. The pitting potential increased form 0.3 V for original steel to 0.4 V for pickled steel and up to 0.5 V for electropolished one (versus satd. calomel electrode) Badania dotyczyły oceny wpływu obróbki powierzchniowej stali typu 304 (X5CrNi18-10, 1.4301) na zmianę odporności tej stali na korozję wżerową w środowisku zawierającym 0,5 M NaCl. Przed badaniami korozyjnymi część próbek ze stali 304 była trawiona oraz elektropolerowana w warunkach laboratoryjnych w kąpielach na bazie czystych odczynników chemicznych. Pozostałe próbki były poddane procesom trawienia i elektroplerowania w skali technicznej w aktualnie eksploatowanych kąpielach przemysłowych. Kąpiel trawiąca zawierała kwas fluorowodorowy(I) oraz kwas azotowy(V), a kąpiel do elektropolerowania kwas fosforowy(V), kwas siarkowy(VI) oraz trietanoloaminę. Głównymi składnikami kąpieli przemysłowych były te same kwasy nieorganiczne. Wykazano, że w wyniku elektropolerowania stali 304 następuje znacząca poprawa [...]

Chemical treatment of Ti-6Al-7Nb elements produced by powder-bed selective laser melting Chemiczna obróbka powierzchni elementów wytwarzanych metodą selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków ze stopu Ti-6Al-7Nb DOI:10.12916/przemchem.2014.1477


  Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO3 baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO3-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF - contg. one. Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy( V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM. Właściwości tytanu i jego stopów odróżniają go od innych, konwencjonalnych konstrukcyjnych stopów stali i aluminium. Metal ten, oprócz aluminium i magnezu jest trzecim i równocześnie najcięższym (o gęstości 4,51 kg/cm3) metalem lekkim. Jego stopy są coraz częściej stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, przemyśle jubilerskim oraz inżynierii biomedycznej1). Ze s[...]

 Strona 1