Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr WŁODARCZYK"

The Application of the Exact State Estimation Method in Electric Power Systems

Czytaj za darmo! »

A large share of distributed, renewable, intermittent energy resources resulted in the increased dynamics of the electricity grid and made it less predictable. Electric Power Systems (EPS), which used to be considered quasi-static systems of high order, with the presence of Distributed Energy Resources (DERs) at the distribution level, are constantly changing into active dynamic systems. This implies the application of the Dynamic State Estimation (DSE) which can estimate voltage and phase in real-time as well as can be used for the diagnostic purposes, hardware maintenance and control. In this paper Exact State Estimator for the EPS, sometimes referred also as Integral State Observer (ISO) is designed. Furthermore the comparison study with the classical Kalman-Bucy filter is made showing the advantages of the ISO over classical methods. Streszczenie. Znacza˛cy udział rozproszonych oraz odnawialnych z´ródeł enegii o dostawach nieca˛głych spowodował zmiane˛ dynamiki sieci elektroenergetycznej, utrudniaja˛c przewidywalnosc dostaw energii. System elektroenergetyczny traktowany wczesniej jako quasi-statyczny system wysokiego rz˛edu, ewoluuje obecnie w stron ˛e systemu dynamicznego ze wzgl˛edu na obecnosc rozproszonych ´zródeł enegii na poziomie dystrybucji. Implikuje to koniecznosc dynamicznej obserwacji stanu systemu do celów okreslenia wartosci napi˛ecia i fazy w czasie rzeczywistym oraz na potrzeby systemów diagnostyki oraz systemów sterowania. Poniz˙szy artykuł prezentuje metode˛ Dokładnego Odtwarzania Stanu, znana˛ równiez˙ pod nazwa˛ metody Obserwatorów Całkowych. W artykule dokonano porównania metody dokładnego odtwarzania stanu z klasyczna˛ metoda˛ oparta˛ o Filtr Kalmana-Bucy, wskazuja˛c zalety tej pierwszej. Metoda dokładnego odtwarzania stanu dla systemów elektroenergetycznych Keywords: exact state observer, integral observer, electric power system, dynamic state estimator, Kalman filter Słowa kluczowe: dokładny obserwator stanu, obser[...]

PROJEKT ANTENY PASKOWEJ NA PASMO SUB-TERAHERCOWE PRZEZNACZONEJ DO REALIZACJI W TECHNOLOGII LTCC DOI:10.15199/59.2016.6.25


  STRIP ANTENNA DESIGN ON SUB-TERAHERTZ BANDWIDTH DESTINED TO CONSTRUCT IN LTCC TECHNOLOGY Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt anteny przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC. Częstotliwość pracy znajduje się w pasmie sub-terahercowym od 126 GHz do 134 GHz. Projekt anteny, symulacje charakterystyk i optymalizacje konstrukcji przeprowadzono z użyciem symulatora elektromagnetycznego FEKO. Do obliczeń wykorzystano metodę momentów MoM. Antena ma strukturę warstwową. Zasilana jest z wykorzystaniem linii koplanarnej, która pozwoli na zbadanie charakterystyk rzeczywistej anteny poprzez dołączenie sondy pomiarowej. Abstract: This article describes antenna design destined to construct in LTCC technology. Frequency centre is placed in sub-terahertz bandwidth, between 126 GHz and 134GHz. Antenna project, parameters simulations and construction optimisation were done in electromagnetic simulator FEKO. Calculations were performed with Method of Moments MoM. Antenna has a layer structure. Coplanar line was used to feed it, because of possibility to perform measurements antenna characteristics with a probe. Słowa kluczowe: antena, LTCC, sub-terahercowe, koplanarna Keywords: antenna, LTCC, sub-terahertz, coplanar 1. WSTĘP Technologia LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic - ceramika współwypalana niskotemperaturowo) pozwala na tworzenie warstwowych struktur elektronicznych. Powstała w latach osiemdziesiątych, a rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. LTCC jest znana od lat jednak stopniowy rozwój i dostępność nowych materiałów spowodowały wykorzystanie jej obecnie w kolejnych zastosowaniach obejmujących zakres wysokich częstotliwości, w tym pasmo sub-terahercowe. Obecnie obserwuje się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wysokie przepływności danych. Uzyskiwanie coraz większych szybkości bezprzewodowej transmisji, opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu coraz szerszych pasm lub agregacji pasm z różnych za[...]

SZYK ANTENOWY DLA STANDARDU IEEE 802.11 a\h\n\ac DOI:10.15199/59.2015.4.52


  W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań szyku antenowego pracującego w paśmie od 5.150 GHz do 5.875 GHz. Projekt anteny, symulacje parametrów i optymalizacje konstrukcji przeprowadzano z użyciem symulatora elektromagnetycznego FEKO. Do obliczeń wykorzystano metodę momentów MoM. Szyk składa się z sześciu promienników. Antena zasilana jest centralnie od spodu struktury przez doprowadzony kabel koncentryczny. Charakteryzuje się dużym zyskiem energetycznym około 15 dBi i wąską wiązką promieniowania w przekroju pola H. Zaprojektowany szyk antenowy może być używany do połączeń typu Punkt - Punkt dla standardu 802.11a\h\n\ac. 1. WSTĘP Standard IEEE 802.11 jest prężnie rozwijany, a z biegiem lat powstają kolejne, udoskonalone wersje umożliwiające transmisję z coraz większą szybkością. Część z nich oznaczonych literami a\h\n\ac obejmuje omawiane w artykule pasmo częstotliwości pracy zaprojektowanego szyku antenowego, w okolicy 5 GHz. Pasmo to jest udostępnione dla nielicencjonowanego użytkowania. Jednak jego wykorzystanie ograniczone jest przez bardzo restrykcyjne warunki. Jednym z nich jest ograniczenie mocy EIRP. Oznacza to konieczność używania anten z dużym zyskiem energetycznym w celu tworzenia połączeń typu Punkt - Punkt na zwiększone odległości. Anteny drukowane, czyli wykonane w technice płytek drukowanych mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Między innymi w lotnictwie, statkach kosmicznych, systemach satelitarnych, systemach związanych z pociskami, a także w bardziej przyziemnej, mobilnej i stacjonarnej komunikacji radiowej. Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie liczą się małe wymiary i waga, niskie koszty wytworzenia, łatwość w instalacj[...]

 Strona 1