Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech PIEŃKOWSKI"

Telewizja mobilna, jej szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku polski odbiorca uzyska dostęp do nowej usługi - telewizji mobilnej. Ogłoszony 10 października 2008 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technice DVB-H na terenie całego kraju został rozstrzygnięty. Jego zwycięzca energicznie przystąpił do działań zmierzających do jak najszybszej implementacji usługi na terenach objętych zasięgiem częstotliwości postawionych przez UKE do dyspozycji w okresie przejściowym, to jest do czasu wyłączenia telewizji analogowej. Korzystając z tej okazji, warto dokonać małego podsumowania odpowiadającego na pytania: co to jest telewizja mobilna (ze szczególnym uwzględnieniem standardu [...]

 Strona 1