Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Tukiendorf"

Ocena fizyczno-chemicznych właściwości preparatu Metazachlor 500 SC o działaniu chwastobójczym zawierającego metazachlor jako substancję czynną DOI:10.15199/62.2019.7.16


  Środki ochrony roślin, zwane powszechnie pestycydami, stanowią grupę preparatów stosowanych m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i weterynarii. Zawarte w nich składniki biologicznie aktywne, emulgatory, substancje pomocnicze i wypełniacze mogą niekorzystnie wpływać na biocenozę i środowisko1). Znanych jest ponad 10 tys. związków o działaniu pestycydów, różniących się budową, właściwościami i przeznaczeniem2). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. wyprodukowano Katarzyna Szwedziaka, Marek Tukiendorfa, Żaneta Grzywacza,*,Sławomir Tomaszewskib, Wiktoria Wojtkiewicz 1114 98/7(2019) Mgr inż. Sławomir TOMASZEWSKI - notkę biograficzną Autora i jego fotografię wydrukowaliśmy w zeszycie 3/2019, str. 373. Mgr Wiktoria WOJTKIEWICZ w 2012 roku uzyskała stopień magistra biotechnologii w Katedrze Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego. Jest wieloletnim członkiem Knowledge and Information Engineering Group (KIEG). Specjalność - biotechnologia kosmetyków i wybranych farmaceutyków. w Polsce 31,6 tys. t. pestycydów i w porównaniu z latami ubiegłymi ich ilość stale rośnie3). Ze względu na szkodliwość pestycydów producenci poszukują nowych rozwiązań. Poszukiwania podejmowane są również w obszarze dystrybucji, stosowania oraz przechowywania pestycydów4). Poza tym, wytwarzanie pestycydów wymaga lepszego zrozumienia działania związków chemicznych wykorzystywanych do ich produkcji5). Na rynku środków ochrony roślin można zaobserwować znaczne zmiany w oferowanym asortymencie. Wycofuje się z produkcji i sprzedaży preparaty starszej generacji i zastępuje się je nowoczesnymi środkami o wyższej jakości. Z takimi działaniami związane są również restrykcyjne przepisy prawne, które nakładają na producentów obowiązek wykonywania i przedstawiania wielu badań w celu rejestracji nowego preparatu. Ujednolicone na terenie Unii Europejskiej zasady rejestracji środków ochrony roślin wykorzystują najnowszą wiedzę z zakresu t[...]

 Strona 1