Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Dudziak"

Chemical and biotechnological synthesis of gamma-decalactone Chemiczna i biotechnologiczna synteza gamma-dekalaktonu DOI:10.15199/62.2016.7.25


  A review, with 47 refs. and with particular emphasis on biotransformation of ricinoleic acid or its esters to gamma- decalactone in presence of various yeast strains. Yarrowia lipolytica yeasts were used for cyclization of castor oil-contained 4-hydroxydecanoic acid (oil content 10%) to gamma-decalactone at 28°C for 8-9 days. The product was recovered from the reaction mixt. by steam distn. (yield 91% at pH 2). Przedstawiono ważniejsze chemiczne i biotechnologiczne metody syntezy gamma-dekalaktonu, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji biotransformacji kwasu rycynolowego lub jego estrów, prowadzonych z udziałem różnych rodzajów drożdży. Założeniem prac badawczych była optymalizacja warunków biosyntezy gamma-dekalaktonu z oleju rycynowego przy zastosowaniu szczepu drożdży Yarrowia lipolytica W29 oraz opracowanie metody wydzielenia laktonu z mieszaniny poreakcyjnej. Laktony są cyklicznymi estrami hydroksykwasów dość powszechnie występującymi w przyrodzie. Najczęściej spotykanymi laktonami są związki zawierające pierścień pięcio- lub sześcioczłonowy, ale znane są zarówno mniejsze, jak i większe struktury (np. awermektyna - makrocykliczny lakton, którego odkrycie uhonorowano w 2015 r. nagrodą Nobla). W małocząsteczkowych laktonach wielkość pierścienia oznaczana jest w nazwie związku grecką literą alfabetu, w zależności od liczby atomów węgla pomiędzy grupą karbonylową i hydroksylową - gamma i delta, w przypadku pierścieni odpowiednio pięcio- i sześcioczłonowych. Gamma i delta-laktony mają atrakcyjne właściwości sensoryczne. Ich obecność determinuje zapach kwiatów oraz zapach i smak owoców lub warzyw. Dlatego też są one powszechnie wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym1). Można je znaleźć m.in. w detergentach, preparatach do włosów, kremach, balsamach, w tabletkach na gardło, syropach oraz w ponad 120 produktach żywnościowych, m.in. w produktach mlecznych, mięsnych oraz w wyrobach[...]

 Strona 1