Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr NAWROCKI"

Wykorzystanie układów FPGA do wstępnego przetwarzania i udostępniania informacji w modelu usług sieciowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano koncepcję rozwiązań wspomagających monitorowanie środowiska i oddziaływanie na otoczenie. Zaproponowane rozwiązania łączą w sobie nowoczesne technologie, takie jak FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) ze sprawdzonymi i niezawodnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Przeprowadzono dyskusję użyteczności prezentowanych rozwiązań w porównaniu z implementacjami bazującymi na systemach mikroprocesorowych. W pracy uwzględniono również aspekt wysokopoziomowej integracji wielu urządzeń monitorujących i wykonawczych z systemami informatycznymi klasy biznesowej przy pomocy usług pośredniczących wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w tej dziedzinie. Abstract. This paper presents solutions for environmental conditions monitoring and interactions. The proposed solutions combine modern FPGA (Field Programmable Gate Array) technology with proven network communication protocols. A comparison between the FPGA-based and analogous microcprocessor-based systems is presented. We also discuss selected aspects of integrating multiple environment monitoring devices with enterprise class systems using dedicated proxy services which employ cutting edge software solutions. Application of FPGA integrated circuits for acquisition and providing information in compliance with Web service model Słowa kluczowe: FPGA, usługa sieciowa, SOA, czujniki. Keywords: FPGA, web service, SOA, sensors.Usługi sieciowe to coraz częściej i powszechniej stosowane rozwiązanie przetwarzania i dostarczania informacji. Realizacja takich usług osiągana jest przeważnie w oparciu o duże i szybkie komputery stacjonarne, np. typu mainframe. Coraz częściej jednak pojawiają się też rozwiązania oparte na systemach wbudowanych, bazujących na małych procesorach jednoukładowych. Rozwiązania takie okazują się niezbędne wszędzie tam gdzie wymagana jest miniaturyzacja, mobilność usługi oraz mały pobór mocy przez urządzenie realizujące tę usługę, a także tam gdzie[...]

 Strona 1