Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin CEGIELSKI"

Speed analyse of two step algorithms of trigonometric transformations on multi-core processors

Czytaj za darmo! »

The two-stage trigonometric transformations algorithms have full symmetry calculations for each stage of the algorithm. Such algorithm may be subjected to any decomposition allowing to split the process of the calculations into any number of processes, which can be implemented independently within one step of the algorithm. Additionally, a single step of algorithm may depend on the size of the data and the associated number of arithmetic operations, which implementation may depend on available hardware resources. In the article the results of the computations experiments for multi-core processors are presented and compared. Streszczenie. Dwuetapowe algorytmy przekształceń trygonometrycznych posiadają pełną symetrię obliczeń dla poszczególnych bloków algorytmu. Algorytm taki może być poddany dowolnej dekompozycji pozwalając na rozdzielenie procesu obliczeń na dowolną liczbę procesów, które mogą być realizowane niezależnie w obrębie jednego kroku algorytmu. Dodatkowo pojedynczy krok algorytmu może być uzależniony od wielkości danych i związanych z nim liczby operacji arytmetycznych, których realizacja może być uzależniona od dostępnych zasobów sprzętowych. W artykule zaprezentowano i porównano wyniki szybkości algorytmu otrzymane dla procesorów wielor[...]

Stability of parallel computations of transient processes in the electric circuits

Czytaj za darmo! »

A diakoptic method of the analysis of transient processes in the electric circuits shows a certain lack of asynchrony of the process of computation. External variables are computed with a delay in relation to internal variables. It means that implicit methods of integration are used in computation. The main disadvantage of implicit methods is potential instability that may be controlled in the p[...]

New approach to stability of parallel computations of transient processes.

Czytaj za darmo! »

A diakoptic method of the analysis of transient processes in the electric circuits shows a certain lack of asynchrony of the process of computation. External variables are computed with a delay in relation to internal variables. It means that implicit methods of integration are used in computation. The main disadvantage of implicit methods is potential instability that may be controlled in the p[...]

Parallel computations of transient processes in the electric circuits in cluster systems

Czytaj za darmo! »

A parallel process of computation of transient processes in the electric circuits is based on a diakoptic theory of the portioning of the circuit into the sub-circuits, that are computed independent of each other, in the fixed time intervals. Every process is defined by the complexity of computation. This complexity is changed in the time of process of computations. These properties are utilized[...]

Analysis of the effectiveness of parallel algorithms on the example of computation of transient processes in complex electronic circuits

Czytaj za darmo! »

The problem of organization of calculation procedure of parallel computations of transient processes in electronic circuits by diakoptics is shown. External variables are computed with a delay in relation to internal variables. Evaluation of performance of parallel computations is implemented. It is provided to work each processor with separate groups of subcircuits on multiprocessors or local area network. The aim of this paper is to demonstrate the possibility of diakoptics usage due to modern computer technology, and to confirm an efficiently by computer experiments. Streszczenie. W referacie zaprezentowano wyniki równoległych obliczeń stanów przejściowych niejednorodnych nieliniowych układów elektronicznych wraz z ich analizą. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników obliczeń n[...]

Implementation of parallel algorithm of computations of dynamic processes in cluster systems

Czytaj za darmo! »

A parallel process of computation of dynamic processes in the electric circuits is based on a diakoptic theory of the portioning of the circuit into the sub-circuits, that are computed independent of each other, in the fixed time intervals. Every process is defined by the complexity of computation. This complexity is changed in the time of process of computations. These properties are utilized to implement computation in parallel systems. Currently the growth of parallel systems has been observed for several years. In this article, idea of cluster system and parallel algorithms are presented. The results of computation on tested parallel system are shown and interpreted. Streszczenie. Równoległa realizacja obliczeń analizy stanów dynamicznych obwodów elektrycznych bazuje na diakoptycz[...]

 Strona 1