Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Barszcz"

Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce - współpraca jednostek naukowych z przemysłem DOI:10.15199/148.2017.3.3


  Tradycje budowy lekkich pojazdów elektrycznych sięgają w Polsce lat 70. ubiegłego stulecia. Większość współczesnych konstrukcji wywodzi się jednak z konstrukcji rekreacyjnych lub przemysłowych, stąd konieczność wypracowania nowego podejścia do pojazdu elektrycznego - jako przystępnego technologicznie i jednocześnie oferującego odbiorcom oczekiwane parametry eksploatacyjne. Wynikiem kolejnych projektów są nie tylko nowe pojazdy, ale również współpraca na styku nauki i przemysłu. Wynikiem podjętych na szczeblu rządowym działań legislacyjnych może być impuls do dalszego rozwoju tych pojazdów, dzięki stworzeniu podstaw rynkowych - m.in. przez wprowadzenie przemyślanych systemów zachęt dla nowych i restrykcji dla starych technologii. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane zarówno spektrum rynkowe, jak i proponowane dla rodzimych producentów rozwiązania techniczne - na podstawie prowadzonych, z udziałem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, projektów międzynarodowych PLUS-MOBY i FREE-MOBY. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, samochód elektryczny, konstrukcje ochronne, strefy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo czynne, bezpieczeństwo bierne, napęd elektryczny, obliczenia wytrzymałościowe.Zwiększanie udziału transportu w światowej strukturze gospodarczej w proporcjonalny sposób skutkuje zwiększaniem emisji zanieczyszczeń, a tym samym obciążenia dla środowiska naturalnego. Podjęto więc, również w Polsce, działania związane ze zmianami struktury transportu (innowacje logistyczne), propagowaniem nowych rozwiązań napędów (innowacje technologiczne) oraz wprowadzeniem nowych form użytkowania pojazdów (innowacje społeczne). Wprowadzanie tych innowacji musi być jednak powiązane z uzyskaniem akceptacji społecznej, wzrostem zamożności społeczeństw, jak również ich świadomości ekologicznej. Niektóre rządy wspomagają te zmiany przez wspieranie rynku pojazdów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) przy sukcesyw[...]

Bezpieczeństwo pojazdów elektrycznych o konstrukcji ramowej nadwozia DOI:10.15199/148.2019.1.4


  Zakłada się, że transport w miastach będzie prowadzony z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. Aktualnie w Polsce użytkowane są samochody elektryczne oraz lekkie pojazdy elektryczne. Samochody elektryczne są produkowane przez światowe koncerny motoryzacyjne z zastosowaniem nadwozi samonośnych. Krajowe pojazdy są produkowane przez średniej wielkości przedsiębiorstwa, które wykorzystują ramowe zespoły nośne. W przypadku nadwozi samonośnych obecny stan bezpieczeństwa biernego uzyskano w wyniku długoletnich badań, natomiast dla konstrukcji ramowych badań o porównywalnej skali nie prowadzono. Priorytetem były cechy użytkowe (ładowność) lub militarne (zdolność do przełamywania lekkich przeszkód). Z uwagi na spodziewane wprowadzenie do ruchu drogowego pojazdów z zastosowaniem ram nośnych wskazane jest, aby spełniały one wymagania bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego. Ekologiczne środki transportu kołowego w Unii Europejskiej i w Polsce Masowy przemysł motoryzacyjny pozwolił na szybką reakcję w zakresie ekologicznego transportu. Naturalnym działaniem było wykorzystanie modyfikowanych nadwozi samonośnych, umożliwiających zastosowanie napędu elektrycznego (np. Renault-Nissan, PSA). Pozwoliło to uzyskać czas niezbędny do opracowania samochodu elektrycznego od podstaw. Obecnie koncerny motoryzacyjne mają w ofercie projektowane w tym trybie samochody elektryczne (np. BMW - I3 oraz I8) oraz prezentują modele koncepcyjne, przewidywane do produkcji w latach 2020 - 2025 (np. VAG, Mercedes itd.).Ekologiczny transport drogowy w Polsce jest w fazie początków organizacji. Promowane jest wprowadzenie na rynek krajowych pojazdów elektrycznych. Żaden z rodzimych producentów nie dysponuje jednak technologią oraz zasobami ekonomicznymi pozwalającymi na produkcję nadwozi samonośnych. Istnieją natomiast wieloletnie tradycje budowy[...]

E-CAR'S DOOR BEAM OPTIMIZATION DOI:10.15199/160.2019.3.4


  Steels with miscellaneous mechanical properties are the basic construction materials of the modern passenger cars body structure.The construction elements of the passenger car body are shown by the types and grades of their material on the Fig.1. The main construction material in the automotive industry is steel, despite the increasing use of aluminium alloys, magnesium, composite materials and plastics. This is mainly due to economic factors and the possibility of changing the properties of steel in a wide range. This helps to reduce vehicle weight and thus reduce fuel consumption while providing passengers with an adequate level of car passive safety. The hot and cold rolling stainless steels are common used in car body manufacturing. Annealing and normalizing after forming leads to ferritic steel structure. On the other hand the new steel generation needs the innovative forming process to get the more complex structure. The traditional spot-welding technology is most popular until today, meanwhile laser welding and soldering, hybrid laser gluing, riveting technologies growing up [1]. Despite the expansion of technologies such as welding and laser soldering, hybrid laser, gluing, riveting and crimping resistive spot welding remains the main method of assembling the car bodies [1]. A b s t r a c t: The design of the shell and tube heat exchangr includes a tube-like shell with holes to which an inlet and outlet pipes are welded. Radial and tangential holes are produced manual-ly by means of plasma cutting with the use of specialized tools, which determines high labo-riousness of heat exchangers production. An automatic device is proposed to reduce the laboriousness of this operation. To produce the hole in the heat exchanger shell, two reversible motions are superimposed: linear motion of the cutter along the longitudinal axis of the shell and the shell rotary motion. A mathematical model of the required cutter motion is propos[...]

Płyty styropianowe perforowane do ocieplania budynków


  Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych charakteryzują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, ale jego podaż jest ograniczona z uwagi na brak technologii umożliwiającejmasową produkcję.Wtej sytuacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, we współpracy z ZPB "JerzyMaciejewski", podjęto się realizacji projektu badawczego, finansowanego przez NCBiR, dotyczącego technologii oraz urządzeń domasowej produkcji styropianu perforowanego. W opracowanej technologii perforowanie zachodzi na drodze wytapiania otworów przez rozgrzane wgłębniki, a pakiet płyt jest perforowany w dwóch przejściach roboczych. Urządzenie uzyskuje wydajność 20 m3/h dzięki możliwości perforowania całych, zafoliowanych pakietów płyt. Wyniki badań W latach 2009 - 2010 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadzono badania porównawcze stosowanych obecnie materiałów termoizolacyjnych - wełny mineralnej, styropianu tradycyjnego, a także styropianu perforowanego o różnych rozstawach otworów. Zakres badań porównawczych, ich metodyka oraz przyjęte kryteria oceny zostały opracowane w celu umożliwienia rzetelnej analizy wyników - w odniesieniu do tych samych warunków otoczenia zewnętrznego dla każdej z badanych próbek. Założono przeprowadzenie badań płyt styropianowych standardowych oraz modyfikowanych (ze zróżnicowanym rozstawemotworów o przyjętej wstępnie średnicy)[...]

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO DOI:10.15199/148.2016.11.3


  W artykule przedstawiono opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej linii technologicznej do produkcji rur betonowych WIPRO. Projekt został zrealizowany wspólnie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABETKURZĘTNIK Sp. z o. o. oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Istotne znaczenie w pracach badawczych miało opracowanie wysokoefektywnego wibratora osiowego, zapewniającego intensywne zagęszczanie mieszanki betonowej w całej objętości formy. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano doboru odpowiednich parametrów zagęszczania mieszanki betonowej zależnie od wymiarów stosowanych form produkcyjnych. Opracowana linia technologiczna ma uniwersalne zastosowanie do wytwarzania rur betonowych o różnych długościach oraz średnicach zewnętrznych i wewnętrznych,zarówno zbrojonych, jak i niezbrojonych. Dodatkowo, opracowana technologia zapewnia precyzyjne odwzorowanie i zachowanie kształtu oraz wymiarów kołnierzy uszczelniających, co istotnie poprawia walory użytkowe produkowanych wyrobów. Słowa kluczowe: rury betonowe WIPRO, prefabrykacja, zagęszczanie mieszanki betonowej, receptura mieszanki betonowej.Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach tych działań narzucono wykonawcom prac inwestycyjnych konieczność realizacji połączeń [...]

 Strona 1