Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Janczak "

Kierunki rozwoju pomp w technice sanitarnej


  Wstąpienie w 2004 r. Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało potrzebę przeprowadzenia wielomiliardowych inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Zostało to spowodowane zwiększeniem wymagań jakościowych stanu środowiska, wynikającym z wprowadzenia unijnych standardów. Szacuje się, że do 2015 r. w około 1 500 miastach i gminach konieczna jest budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. Bardzo ważną kwestią jest wyposażenie modernizowanych i nowopowstałych obiektów w nowoczesne, o niskiej energochłonności i małej awaryjności pompy i systemy przesyłu ścieków. Wdrażane przez producentów pomp najnowsze systemy wspomagania projektowania CAD/CAM i numeryczne metody obliczeniowe układów przepływowych CFX/CFD, umożliwiają znaczne skrócenie czasu i kosztów budowy prototypów, a dodatkowo dają możliwość wieloparametrowej optymalizacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Priorytetowymi parametrami nowoprojektowanych pomp do ścieków jest uzyskanie niskiej energochłonności transportu cieczy, przy zachowaniu odpowiednio dużych swobodnych przelotów przez wirnik i spiralny kanał zbiorczy. Bardzo istotne jest również zachowanie funkcjonalności systemu w zmiennych warunkach pracy, zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym, w niskiej, a także podwyższonej temperaturze pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że pompa jako element wymuszający ruch cieczy w układzie odprowadzenia ścieków, stanowi jego integralną składową, bardzo ważne jest zastosowanie niezawodnych i odpornych na zmienne warunki środowiskowe maszyn. W technice sanitarnej stosowane jest kilka rozwiązań konstrukcyjnych układów przepływowych pomp. Do transportu ścieków surowych zawierających elementy stałe i długowłókniste stosowane są: półotwarte wirniki typu vortex, jedno lub dwu-łopatowe wirniki [...]

 Strona 1