Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Ozimek"

Sytuacja na rynku koncentratu jabłkowego

Czytaj za darmo! »

Restrukturyzacja przemysłu w Polsce spowodowała wzrost potencjału wytwórczego zakładów przetwórczych. Dzięki nowym inwestycjom zdolności produkcyjne zakładów przetwórczych przerabiających jabłka przekraczają 3 mln t rocznie. Proces ten ciągle trwa i jego możliwości nie zostały do końca określone. Oznacza to, że mimo wyraźnej konkurencji na świecie w produkcji koncentratu jabłkowego istnieje w[...]

Wzajemne powiązania dostawców owoców z przetwórcami - warunkiem stabilizacji rynku

Czytaj za darmo! »

Analizując ostatnie kilka lat w sektorze soków zagęszczonych, zauważymy dużą zmienność w podaży surowca przemysłowego do przetwórstwa. Sytuacja ta ma duży wpływ na kształtowanie się cen surowców płaconych producentom rolnym. Główną przyczyną są zmiany w strukturze upraw prowadzące do zmniejszenia się udziału odmian najbardziej przydatnych dla przetwórstwa. W tej sytuacji bardzo ważnym zagadnieniem jest stabilizacja rynku owoców oparta na partnerskim powiązaniu i współpracy zakładów przetwórczych z organizacjami producentów. Obie strony skazane na współpracę Problem ten występuje w Polsce już od wielu lat i[...]

 Strona 1