Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Łapiński"

Dzień bezpieczeństwa w STOCK POLSKA DOI:


  Dzień Bezpieczeństwa w Stock Polska Sp. z o.o. odbył się 5 czerwca br. To coroczna kampania szkoleniowa mająca na celu podnoszenie świadomości oraz umiejętności pracowników w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w pracy oraz codziennym życiu. Szkolenia dla pracowników przeprowadził SAFETY TEAM.W Zakładzie Produkcyjnym Stock Polska Sp. z o.o. w Lublinie zorganizowana została już po raz trzeci kampania szkoleniowa z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzięło w niej udział ponad dwustu pracowników. Stock Polska to pracodawca, który zasługuje na miano Organizatora Pracy Bezpiecznej, jest godnym naśladowania Liderem Bezpieczeństwa w województwie lubelskim. Zarząd Stock Polska Sp. z o.o., świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i ochronę zdro[...]

Układy diagostyczne i źródła światła w fotodynamicznej metodzie terapii DOI:10.15199/ELE-2014-217


  Podstawy metod PDD/PDT Fotodynamiczna metoda leczenia (Photodynamic Therapy - PDT) polega na selektywnym fotoutlenianiu tkanek biologicznych przy jednoczesnym udziale wprowadzonego do organizmu fotouczulacza (fotosensybilizatora), absorbowanego przez niego światła i tlenu. W pierwszym etapie podaje się dożylnie lub śródtkankowo barwnik lub jego prekursor, który se[...]

Wpływ pola elektromagnetycznego na komórki nowotworowe DOI:10.15199/13.2015.12.12


  Choroby nowotworowe zajmują drugie miejsce pod względem przyczyn zgonów w Europie. Według Narodowej Organizacji Zdrowia WHO (ang. World Health Organization) do 2030 roku liczba nowych przypadków zachorowań wzrośnie do 23, 6 miliona, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu z 2012 rokiem [15]. Szacuje się, że w Polsce w 2010 roku z chorobą nowotworową żyło 360 tysięcy osób, u których nowotwór zdiagnozowano w ciągu ostatnich 5 lat. Liczba zgonów dla obu płci wynosiła 93 tysiące [7,17]. Powszechnie stosowane metody leczenia nowotworów t. j. zabiegi operacyjne, chemioterapia i radioterapia, często uszkadzają prawidłowe komórki i są toksyczne dla pacjenta. Co więcej, długotrwała chemioterapia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia oporności na zastosowany lek. W związku z tak dużą liczbą skutków ubocznych obecnie stosowanych metod leczenia stale poszukuje się nowych rozwiązań, które zwiększyłyby skuteczność terapeutyczną, poprawiłyby jakość życia pacjenta, czy też mogłyby być wykorzystane jako leczenie adjuwantowe [16]. Zastosowanie pola elektromagnetycznego wydaje się być obiecujące w zwalczaniu nowotworów. Wykazano, że niejonizujące pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od ekstremalnie niskich do radiowych wpływa na biologiczne procesy w komórce. Niektóre z tych efektów można wykorzystać w leczeniu chorób nowotworowych [1]. Wpływ pola elektromagnetycznego na biologię komórki Pole elektromagnetyczne (PEM) posiada dwie składowe elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne jest polem źródłowym o krótkim zasięgu, w odróżnieniu od rozchodzącego się w przestrzeni pola magnetycznego. Ogólnie przyjęto, że pola elektryczne o niskich częstotliwościach jest tłumione przede wszystkim przez powierzchnię ciała człowieka, podczas gdy pole magnetyczne o takiej samej częstotliwości przenika przez wszystkie tkanki mając wpływ na cały organizm człowieka. Z tego powodu epidemiolodzy, są bardziej skupieni na wpływie pola magnetycznego o niski[...]

 Strona 1