Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Gałko"

Studies on sewage sludge gasification Badania zgazowania osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2017.2.12


  Dried sewage sludge from a wastewater treatment plant was air-gasified at 700-800°C in a 5 kW gas generator. The syngas had a calorific value up to 3.98 MJ/m3 and contained H2 (4.01-5.22%), CH4 (2.81-4.22%) and CO (14.28-17.58%). The results agreed with those described by J.W. Judex et al. (2012). Wysuszony osad ściekowy pochodzący z oczyszczalni ścieków został zgazowany powietrzem w temp. 700-800°C w gazogeneratorze o maksymalnej mocy 5 kW. Wytworzony gaz syntezowy miał kaloryczność 3,98 MJ/m3 i zawierał H2 (4,01-5,22%), CH4 (2,81-4,22%) oraz CO (14,28-17,58%). Osady ściekowe, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, zalicza się do 19. grupy odpadów, do których należą odpady z oczyszczania wód i ścieków1). Ze względu na ich skład osady traktuje się jako odpad niebezpieczny. Oznacza to, że należy je unieszkodliwiać do produktów obojętnych. Sposobem zapewniającym spełnienie tych zamierzeń są procesy termiczne. Jednym z rozwiązań wykorzystujących taki proces, a zarazem pozwalających na wytworzenie gazu palnego (do dalszego wykorzystania) jest zgazowanie. Proces ten umożliwia wytworzenie palnego gazu syntezowego w wyniku kontaktu osadu ściekowego (będącego m[...]

Stechiometryczny równowagowy model zgazowania osadów ściekowych z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego DOI:10.15199/62.2018.10.13


  Jednym z głównych problemów związanych z oczyszczaniem ścieków są osady ściekowe. Zagrożenie związane z osadami wynika z obecności w nich mikroorganizmów i patogenów1). Na początku XXI w. średnia ilość osadów powstających w Polsce wynosiła 540 Gg2). Wzrost ich ilości jest ściśle związany ze wzrostem objętości ścieków poddawanych oczyszczeniu3). Zgodnie z obowiązującym polskim i europejskim prawodawstwem osady ściekowe są traktowane jako odpad niebezpieczny, należący do grupy odpadów z wód i ścieków4). Oznacza to, że ich zagospodarowanie powinno zapewniać sanitarną stabilizację. Jednym z rozwiązań gwarantujących jej osiągnięcie są procesy termiczne. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost stosowania tego typu rozwiązań. W latach 2011-2013 w Polsce udział metod termicznych w zagospodarowaniu osadów ściekowych wzrósł z 8 do 13,5%. Procesy termiczne to jedne z głównych metod przekształcania osadów ściekowych. Ponadto osady można zagospodarować rolniczo. W przeszłości głównym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych było ich składowanie. Jednak od 1 stycznia 2016 r. na takie rozwiązanie nie pozwalają przepisy prawa5). Wśród procesów termicznych, oprócz pirolizy i spalania, jednym ze stosowanych rozwiązań jest zgazowanie. Powstawanie gazu generatorowego jest ściśle związane z cyklem pierwotnych i wtórnych reakcji chemicznych. Mniejsza zawartość tlenków oraz prostsze uzdatnianie gazu stanowią atuty procesu zgazowania w porównaniu ze spalaniem6). Dodatkowo obecność gazów palnych w syngazie, takich jak CO, H2 i CH4, wpływa na jego wartość opałową. Istnieje wiele rozwiązań zgazowania osadów ściekowych. Jednym z nich jest zgazowanie z wykorzystaniem złoża fluidalnego w technologii typu Krupp Uhde PreCon. Rozwiązanie to stosuje się do wysuszonego osadu ściekowego. Przed wprowadzeniem do komory reakcji osad ściekowy jest suszony do zawartości wilgoci 10%. Temperatura prowadzenia procesu mieści się w zakresie 700-1000°C, co wykazali [...]

 Strona 1