Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maria Urbańska"

SYSTEM ŚLEDZENIA PTAKÓW OPARTY NA ODBIORNIKU GPS I NADAJNIKU GSM DOI:10.15199/59.2015.4.87


  W artykule przedstawiono możliwości zastosowania specjalizowanego urządzenia do rejestracji położenia geograficznego obiektu na potrzeby śledzenia ptaków drapieżnych. Rozwiązanie wykorzystuje system GPS do określenia położenia oraz sieci GSM do transmisji geoinformacji przesyłanej w formie wiadomości SMS. Wdrożone komponenty elektroniczne oraz oprogramowanie nadzoruąjce pracę urządzenia pozwalają na długotrwałe jego funkcjonowanie, zaś lekka konstrukcja oraz zastosowane mocowanie chronią ptaka przed dyskomfortem związanym z dźwiganiem tego urządzenia. 1. WSTĘP Rozwiązania telemetryczne wykorzystywane do śledzenia przemieszczania się zwierząt znane są od wielu lat. Pozwalają one na obserwację ssaków, zwierząt morskich, jak i ptaków, np. w celu określenia ich lokalizacji, dróg migracji czy też zachowań. Systemy śledzenia zwierząt mogą wykorzystywać różne techniki. [...]

ROZWIĄZANIE PODNOSZĄCE DOSTĘPNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ TRANSMISJI DANYCH W URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ DO KONTROLI TOŻSAMOŚCI PODRÓŻUJĄCYCH DOI:10.15199/59.2017.6.31


  Od coraz większej liczby aplikacji i usług wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych przez użytkowników wymaga się wysokiej dostępności czy pewności działania. Istnieje wiele metod zapewnienia tych pozafunkcjonalnych wymagań, które mogą być realizowane na poziomie poszczególnych komponentów sieciowych (np. redundancja istotnych modułów sprzętowych) albo też kompleksowo na poziomie całej sieci (ang. resilience) [1]. Dla zapewnienia ciągłości transmisji z/do radiowego urządzenia końcowego stosuje się różne rozwiązania techniczne. Niezawodność w dostępie do sieci można zapewnić wprowadzając redundancję sprzętową w odniesieniu do modemów transmisyjnych albo gwarantując nadmiarowość w zakresie wyboru sieci wykorzystywanych na potrzeby transmisji. W przypadku urządzeń mobilnych popularnym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwy jest dostęp do sieci dwóch operatorów (wskazane jest, aby byli to operatorzy wykorzystujący różną infrastrukturę sieciową). Jeśli terminal posiada dwa moduły radiowe możliwe jest uzyskanie nie tylko większej dostępności i niezawodności działania, ale także większej przepływności, która będzie superpozycją przepływności cząstkowych uzyskiwanych z obu modemów, co można porównać do rozwiązań w sieciach 3G i 4G oferujących agregację kanałów radiowych. Z tego powodu częstym rozwiązaniem wykorzystywanym w różnych systemach transmisyjnych stają się urządzenia wielofunkcyjne, które są w stanie obsłużyć transmisję danych z wykorzystaniem różnych technik teletransmisyjnych, np. przewodowej Ethernet udostępnianej przez modem xDSL (ang. Digital Subscriber Loop) albo PON (ang. Passive Optical Network), czy bezprzewodowej bazując na sieciach telefonii komórkowej lub systemach satelitarnych [6]. W dziedzinie elektroniki użytkowej i przemysłowej obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na systemy wbudowane (ang. embeded). Wzrasta także potrzeba wykorzystywania systemów o dużym stopniu inte[...]

REALIZACJA RADIOWEJ ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ NA IMPREZACH MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPOTKAŃ MŁODYCH LEDNICA 2000 DOI:10.15199/59.2019.6.53


  1. WSTĘP Łączność bezprzewodowa szczególnie w obszarze komunikacji rozmównej jest nadal kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas codziennych działań rutynowych, wydarzeń planowanych (np. imprez masowych), jak i katastrof, kiedy publiczne systemy łączności mobilnej mogą zawieść z powodu niedostępności wywołanej natłokiem ruchu, prowadzącym do wykorzystania całej dostępnej pojemności sieci w danej lokalizacji. Z tych powodów, a także w celu podniesienia bezpieczeństwa informacji wymienianej między służbami, nadal obserwuje się popyt na radiowe systemy dyspozytorskie, w tym trankingowe, które w najbliższym czasie zostaną oparte na standardzie 3GPP (ang. 3rd Generation Partnership Project) (na technologii 5G i być może wstecznie na technologii 4G), pozwalając świadczyć usługi rozmówne z gwarantowanym małym opóźnieniem transmisji, jak i krótkim czasem zestawienia połączenia, a także jednocześnie szerokopasmowe usługi transmisji danych, które są coraz częściej wymagane przez służby bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (SBPiR). Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu nowych klas jakości usług QCI (ang. Quality of Service Class Identifier) [1], dla których parametry jakościowe są nawet o połowę bardziej wygórowane niż obecne dla usług rozmównych VoLTE (ang. Voice over Long Term Evolution). Pozwoli to skuteczniej wprowadzić usługi "naciśnij i mów" MCPTT (ang. Mission Critical Push-To-Talk) na potrzeby systemów o wysokiej dostępności w sytuacjach krytycznych oraz "naciśnij, aby przesłać" Push-To-X, które dostępne będą także dla połączeń bezpośrednich D2D (ang. Device to Device) z wykorzystaniem m.in. transmisji jeden do wielu (multicast). Przykładem wydarzeń, które wymagają i podczas których stosuje się łączność radiową na dużą skalę, są Spotkania Młodych Lednica 2000 organizowane corocznie na przełomie maja i czerwca przez Wspólnotę Lednica 2000 i Stowarzyszenie Lednica 2000 funkcjonujące przy[...]

 Strona 1