Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Lisińska"

Metale ziem rzadkich. Otrzymywanie i odzysk z materiałów odpadowych DOI:10.15199/62.2017.7.30


  Lantanowce wraz ze skandem i itrem są nazywane metalami ziem rzadkich. Nie jest to właściwa nazwa, ponieważ niektóre pierwiastki należące do tej grupy nie są wcale tak rzadkie. Najwięcej w skorupie ziemskiej można znaleźć ceru i itru, a najmniej jest tulu i prometu. Ten ostatni jest produktem rozszczepienia uranu. Pierwsze lantanowce zostały wyekstrahowane w XVIII w. z gadolinitu przez fińskiego chemika Johana Gadolina. Gadolinit zawiera terb, erb, itr, lutet, holm, tul i dysproz. Pozostałe pierwiastki (cer, lantan, neodym, prazeodym, samar, gadolin i europ) zostały wydzielone z cerytu. Tylko promet został odkryty w 1941 r. jako produkt reakcji jądrowych1-5). Większość metali ziem rzadkich ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Stosowane są jako katalizatory (23%), magnesy (22%), lasery medyczne i wojskowe oraz do wyrobu szkła i wielu stopów (tabela 1). Wiele z nich wykorzystuje się codziennie, używając energooszczędnych lamp LED, telewizorów lub laptopów. W tabeli 2 przedstawiono zawartość (zużycie) metali ziem rzadkich w lampach LED. Table 1. Examples of application of rare earth metals6) Tabela 1. Przykłady zastosowania metali ziem rzadkich6) Zastosowanie Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Stopy + + + + + + + + + + + + + + + Akumulatory - + + + + - - - + - - - - - - Katalizatory + + + + + + - + - - - - - - + Ceramika + + + + + + + + - + + + + - + Elektronika + + + + + - - - + + - + - - - Szkło + + + + + + + + + + + + + + + Lampy + + + + - + + - + + + + + - - Lasery + + + + + + + + + + + + + + + Magnesy - - + + + + + + + + + - - - - Fosfory + + + - - + + + + + + + + + + 1596 96/7(2017) Mgr inż. Magdalena LISIŃSKA w roku 2015 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Od 2016 r. jest doktorantką na tym samym wydziale. Specjalność - logistyka przemysłowa. Dr inż. Agnieszka FORNALCZYK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mater[...]

 Strona 1