Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"and Vaclav VALENTA"

Magnetohydrodynamic Pumps with Permanent Magnets for Pumping Molten Metals or Salts

Czytaj za darmo! »

Possibilities of pumping molten metals and salts (as cooling agents in nuclear reactors) by magnetohydrodynamic (MHD) pumps with permanent magnets are investigated. The principal attention is paid to the steady-state movement of these quenchants in the closed cooling loops described by the balance of the Lorentz force produced by the pump and hydrodynamic drag forces. The methodology is illustrated on two typical examples whose results are discussed. Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania pomp magnetohydrodynamicznych (MHD). Najwięcej uwagi poświęcono analizie stanu ustalonego ruchu medium chłodzącego w obiegach zamkniętych pod wpływem siły Lorentza generowanej przez pompę i sił oporu hydrodynamicznego. Metodykę badań zilustrowano dwoma typow[...]

 Strona 1