Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Borecki "

Laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej stali narzędziowych z powłokami galwanicznymi chromu i niklu

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie energii lasera do modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów metalowych jest wnikliwie badane i coraz bardziej rozpowszechniane [1÷10]. Obróbka laserowa stali podwyższa odporność na korozję, erozję, utlenianie wysokotemperaturowe i zużycie przez tarcie [2, 4]. Laserowe stopowanie stali twardymi proszkami, np. węglików, powoduje niekonwencjonalne zmiany składu chemicznego i fazowego warstwy wierzchniej, a w konsekwencji wzrost właściwości wytrzymałościowych, twardości, odporności na zużycie przez tarcie i korozję [5, 7, 10]. Obróbka laserowa umożliwia otrzymanie struktury bardziej drobnoziarnistej w warstwie wierzchniej od tej otrzymanej drogą konwencjonalnej obróbki cieplnej, głównie ze względu na duże szybkości grzania i chłodzenia - rzędu 105 K/s, a dzięki temu [...]

Microstructure and corrosion resistance of chromed diffusion layers and chrome plated galvanic coatings, before and after CO2 laser modification

Czytaj za darmo! »

Machine parts and other products exploited in a corrosive environment should be characterized by specified physicochemical properties. Surface layer properties have a decisive influence on corrosion resistance of products. Their enrichment by chemical elements with improved resistance to corrosion (such as chromium) is justified. Diffusion chromizing and galvanic chromizing are the most popular methods [1]. Diffusion chromizing is a heat treatment procedure. Phase composition of diffusion chromized layers is determined by carbon content in the substrate as well as time and temperature of diffusion process. In the case of saturation of the substrate with a carbon content of less than 0.2%, the chromium layer is a solid solution of chromium in the ?ż iron. This solid solution was characterized by increased resistance to water-supply water and sea water. When carbon content in the substrate exceeds 0.2%, it leads to formation of surface layer with zone chromium carbides, which are resistant to wear by friction. In practical applications, diffusion chromizing is applied to steels with a carbide content in the range of 0.7?€1.5% and in the temperature range of 950?€1050?‹C for up to 6 hours. Products after diffusion chromizing can be subjected to different heat treatment procedures, depending on applications and service loads distribution. Diffusion chromizing has a number of applications, like cold metal forming tools, metal casting tools and different machine parts. Galvanic chrome coatings are obtained in the process of electrolytic deposition of chromium on conductive substrate. Galvanic chromium coatings (whit a thickness higher than 25 microns), have a number of advantages: high wear resistance, coefficient of friction lower steel, good thermal conductivity and stability at high temperature. However, these coatings are p[...]

 Strona 1