Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Maciej Pawliczak"

Analiza warunków środowiska pracy (ciśnienie akustyczne) maszyn przędzalniczych DOI:10.15199/60.2017.02.2


  The sound pressure level is one of the parameters defining the conditions of the working environment. When assessing these conditions it should also take into account the intensity of light, air temperature and relative humidity. Proper diagnosis of the threats that cause abnormal values of these parameters is a prerequisite for the selection of appropriate methods of protection against the effects of these hazards. The spinning mills high sound pressure levels caused by machines, causes disruption of acoustic comfort and forces to use tools to protect hearing. Keywords: acoustic pressure, noise, noise protection, spinning machine 1. Wstęp Zagadnienie hałasu (ciśnienie akustyczne) to jedno z podstawowych problemów bezpieczeństwa pracy, z jakimi wciąż borykają się pracodawcy. Występujące na stanowiskach pracy drgania oraz hałas - mimo rozwoju maszyn - w dalszym ciągu są uciążliwe dla pracowników. Obecnie hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym w otoczeniu człowieka. Jest on obecny we wszystkich rodzajach środowiska ludzkiego i ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, utrudnia wypoczynek i regenerację sił, zmniejsza efektywność pracy ludzkiej i zwiększa prawdopodobieństwo wypadków przy pracy. Skutkiem długotrwałego oddziaływania hałasu na organizm człowieka jest pogorszenie się słuchu lub, w skrajnym przypadku, całkowita głuchota [3, 5]. Na co dzień dookoła występuje niezliczona liczba źródeł hałasu. Maszyny i urządzenia są źródłami hałasu nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Celem pracy było przybliżenie pojęć i zależności fizycznych charakteryzujących dźwięk oraz analiza zależności psychofizycznych związanych z zagadnieniem hałasu. Przedstawiono główne źródła hałasu oraz zasady jego minimalizacji w celu ochrony zdrowia pracowników. Zostały omówione również zagrożenia wynikające z oddziaływania hałasu na organizm człowieka. W pracy zaprezentowane został[...]

 Strona 1