Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK ŻABSKI"

Zrozumieć poliuretany


  Wyczerpywanie się naturalnych źródeł energii iwrezultacie systematyczny wzrost cen nośników energii spowodowały, że powoli upowszechnia się świadomość konieczności jej oszczędzania. Ocenia się, że z roku na rok zwiększa się liczba realizowanych projektów uwzględniających rozwiązania energooszczędne. Obecnie ponad jedna piąta realizowanych projektów w pełni spełnia wszystkie wymagania w tym zakresie. Inne projekty uwzględniają je częściowo, przeważnie ze względu na dążenie do zmniejszania kosztów inwestycji. Najczęściej odbywa się to kosztem materiałów izolacyjnych. Tak pojmowana oszczędność przynosi niestety wyłącznie korzyści doraźne. Zastosowanie nieodpowiednich materiałów powoduje, że oszczędnościowo zrealizowany obiekt w krótkim czasie traci właściwości energooszczędne i koszty jego ogrzania rosną. Oszczędności poczynione podczas inwestycji często trzeba wielokrotnie stracić podczas eksploatacji. W celu właściwego doboru materiałów izolacyjnych konieczna jest gruntowna znajomość ich właściwości izolacyjnych oraz prawidłowe projektowanie ich zachowania podczas użytkowania. Problem ten postaramy się omówić na przykładzie pianek poliuretanowych, jednego z bardziej znanych materiałów izolacyjnych. Jak się rozwijały pianki poliuretanowe Sztywne pianki poliuretanowe nie są zbyt popularnym materiałem izolacyjnym, ich udziałwcałkowitymzużyciu izolacji na świecie wynosi obecnie ok. 5%. Są jednak jednym z najbardziej efektywnychmateriałówtermoizolacyjnych, gd[...]

Badanie napięcia powierzchniowego natryskiwanych pianek poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Zewnętrzne izolacje ze sztywnej pianki poliuretanowej narażone na działanie warunków atmosferycznych wymagają malowania ochronnego. O możliwości ich malowania, zwłaszcza farbami wodorozcieńczalnymi, decyduje wartość ich napięcia powierzchniowego. Stwierdzono, że wartość ta zmienia się w czasie. Badano wpływ komponentów pianek poliuretanowych natryskowych i wylewanych oraz warunków ich przechowywania na kształtowanie się napięcia powierzchniowego i łatwość ich malowania. Ustalono, że najkorzystniejsze jest wykonywanie zabezpieczeń powłokami ochronnymi po co najmniej dwóch dniach od aplikacji pianek poliuretanowych na izolowanych powierzchniach. Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, termoizolacja, ochronne malowanie, farby, napięcie powierzchniowe Investigation of the surface ten[...]

 Strona 1