Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Miniewicz"

Stabilizacja ciśnienia w wysokoparametrowej instalacji wodnej ciepła technologicznego

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób zabezpieczenia wysokoparametrowej instalacji wodnej ciepła technologicznego za pomocą zamkniętego naczynia wzbiorczego, w którym ciśnienie utrzymywane jest dzięki parze wodnej dostarczanej z kotłowni parowej. CIEPŁO dostarczane w procesach produkcyjnych do odbiorników technologicznych nazywane jest ciepłem technologicznym. Może być ono dostarczane jako para wodna nasycona l[...]

Priorytet ciepłej wody użytkowej w dwufunkcyjnym szeregowo-równoległym węźle ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy pracy węzła ciepłowniczego z priorytetem ciepłej wody w celu weryfikacji przyjmowanych założeń i oceny korzyści wynikających z zastosowania priorytetu ciepłej wody. Zaproponowano sposób regulacji oraz przeprowadzono ocenę wpływu stopnia osłabienia ogrzewania na zmianę temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym. WCELU zmniejszenia łącznego strumienia wody s[...]

 Strona 1