Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR OGANOWSKI"

Badania stabilności modyfikowanego katalizatora wanadowo-magnezowego w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu

Czytaj za darmo! »

Zbadano stabilność aktywności katalizatora wanadowo- -magnezowego z dodatkiem Co i Na podczas utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu w powiększonej skali laboratoryjnej. Stosowano reaktor wykonany ze stali kwasoodpornej o objętości wsadu katalizatora wynoszącej ok. 50 cm3. Stwierdzono dużą stabilność aktywności katalizatora, zarówno w 5÷6-godzinnych doświadczeniach okresowych, [...]

Stabilizacja fazy aktywnej katalizatora V2O5 - MgO

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów V2O5 - MgO z dodatkiem niektórych pierwiastków IV okresu układu okresowego (Cr, Mn, Fe, Co i Ni) oraz Na i K, kalcynowanych w zakresie temp. 873÷1073 K w procesie utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury kalcynacji (do 1073 K) zwiększa się aktywność właściwa katalizatorów zawierających Co, Fe, Ni i Mn, natomi[...]

Wpływ modyfikatorów i nośników na właściwości katalizatorów tlenkowych zawierających wanad

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że niewielkie ilości (0,2÷0,3%) modyfikatorów, takich jak: Na, K, B, P, wywierają slaby wpływ na początkową aktywność i selektywność katalizatorów V2O5 - MgO w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Oddziaływanie metalu alkalicznego z V jest przyczyną "uśrednienia" katalitycznych właściwości warstwy powierzchniowej. Nie zaobserwowano selektywnego działania[...]

 Strona 1