Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy OLĘDZKI"

Phase noise in dual channel simultaneous sampling voltmeter measurement methods

Czytaj za darmo! »

Zasadniczym problemem jaki występuje w metodach pomiarowych wykorzystujących dwukanałowe woltomierze próbkujące jest minimalizacja wpływu szumu fazowego (ang, jitter) związana z rozrzutem i zmiennością krótko- i długookresową wartości parametrów czasowych przetworników analogowo-cyfrowych obu kanałów, W niniejszej pracy autorzy przedstawiają wyniki wstępnej analizy omawianego zagadnienia, rozpatrywanego na przykładzie przyrządu wirtualnego zawierającego dwukanałowy woltomierz próbkujący Keithley 194A. (Szum fazowy w metodach pomiarowych opartych na równoczesnym próbkowaniu dwukanałowym) Abstract The essential problem of the measurement methods using dual channel sampling voltmeters is how to minimize the phase angle uncertainty due to the difference in delay-time of the two A/D conve[...]

Measurement setup with dual channel simultaneous sampling A/D converter - uncertainty of jitter estimation

Czytaj za darmo! »

Dual channel sampling measurement methods for calculating such parameters as power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converter. Thus it is necessary to determine this parameter in the validation procedure of a particular measurement method using chosen set of analog to digital converters or data acquisition card. The article discuses analysis results and practical findings based on research carried out. Streszczenie. W dwukanałowych pomiarach próbkujących duży wpływ na niepewność wyznaczenia wielkości takich jak moc, kąt fazowy, czy impedancja, może wywierać szum fazowy (jitter) układu próbkowania. Wyznaczenie jego wartości jest zatem niezbędnym krokiem przy walidacji danej metody pomiarowej z zastosowaniem wybranego zestawu (karty) przetworników analogowo-cyfrowych. Referat przedstawia wyniki analizy i praktyczne wnioski z przeprowadzonych badań. (Niepewność oszacowania szumu fazowego w dwukanałowym układzie pomiarowym z przetwornikami A/C) Keywords: dual channel analog-digital conversion, jitter, phase noise. Słowa kluczowe: dwukanałowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, jitter, szum fazowy. Introduction A large impact on the uncertainty of power, phase angle, impedance in the two-channel sampling measurements can have a jitter [1-10]. Determination of its value is therefore an essential step in the validation of the measurement methods using the selected high-resolution, analog-digital I/O board. The articles present the methods to determine jitter but there is small focus on uncertainty of the estimated value of the jitter, e.g. [2-4]. Although jitter is the result of mathematical operations on the samples obtained with the error many times greater than the estimated jitter. The jitter, or aperture uncertainty, in digitizers, is a random variation in the instant of sampling. An uncertainty on the instant of sampling, denoted mainly as timing jitter (or simply jitter), or as aperture uncertaint[...]

Jitter investigation in dual channel simultaneous sampling measurement methods

Czytaj za darmo! »

Dual channel simultaneous sampling measurement methods of power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converter. Thus it is necessary to determine the jitter in the validation procedure of a particular measurement method. The article concerns the Authors’ research continuation, this time based on extended measurement setup for detailed jitter analysis, with two independent signal sources and A/D converter circuits. Streszczenie. W dwukanałowych pomiarach próbkujących duży wpływ na wynik pomiaru mocy, kąta fazowego, czy impedancji, może wywierać szum fazowy (jitter) przetwornika A/C. Oszacowanie wartości tego szumu jest niezbędnym krokiem przy walidacji wybranej metody pomiarowej. W artykule przedstawiono wyniki kontynuowanych przez Autorów badań, w których tym razem, w celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dwa niezależne źródła sygnałów i dwa układy przetworników A/C (Analiza szumu fazowego w dwukanałowych układach pomiarowych). Keywords: dual channel analog-digital conversion, jitter, phase noise. Słowa kluczowe: dwukanałowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, jitter, szum fazowy. Introduction Dual channel sampling measurement methods for evaluating such parameters as power, phase angle or impedance are highly affected by the jitter of the A/D converters. Thus it is necessary to determine the jitter in the validation procedure of a particular measurement method using chosen set of A/D converters or data acquisition card (DAQ). The methods of the jitter measurement and the authors’ view on the jitter taxonomy are closely connected with the results based on continued research carried out in the past years [3,4]. The considered[...]

 Strona 1