Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej GWOŹDZIEWICZ"

Influence of the rotor construction on the single-phase line start permanent magnet synchronous motor performances

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Na podstawie jednofazowego silnika indukcyjnego masowej produkcji został zbudowany model polowo-obwodowy jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w programie Maxwell wersja 14. Wzięto pod uwagę różnorodne konstrukcje wirnika. Zbadano wpływ konstrukcji wirnika na właściwości silnika. Zbadano właściwości rozruchowe silnika. (Wpływ konstrukcji wirnika na właściwości jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim). Abstract. The paper deals with construction of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor model based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell ver. 14 program. Various rotor constructions were taken into account. Influence of the rotor construction on the motor properties was examined. Starting motor properties were investigated. Słowa kluczowe: silnik jednofazowy, silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni. Keywords: single-phase motor, synchronous motor, permanent magnets, line start. Introduction Single-phase induction motors are widely used in domestic appliances and light-duty industrial applications where three-phase supply is not readily available. Rated power of this electric motor type is limited by rated current of the single-phase 230 V socket which is almost always equal to 16 A. It follows that single-phase motor rated power does not exceed 3 kW. In induction motors torque is developed due to slip between stator rotating magnetic field and rotor bars. It causes rotor copper loss due to flowing current through the rotor bars. Moreover, magnetizing current is needed to produce magnetic flux. It causes additional stator copper loss due to flowing current through the stator winding. In synchronous motors magnetic flux is produced b[...]

Single-phase line start permanent magnet synchronous motor rotor designing

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Wykorzystując konstrukcję mechaniczną i magnetowód stojana jednofazowego silnika indukcyjnego masowej produkcji zbudowano model polowo-obwodowy jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem programu Maxwell w. 14. W modelowaniu polowo-obwodowym uwzględniono różne konstrukcje wirnika. Zbadano wpływ konstrukcji wirnika i rozmieszczenia magnesów na właściwości silnika. (Projektowanie wirnika jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi). Abstract. The paper deals with constructions of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor models based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell ver. 14 program. Various rotor constructions were taken into account. Influence of the rotor construction on the motor properties was examined. Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, silnik jednofazowy, magnesy trwałe, układ magnesów, analiza Keywords: single-phase motor, synchronous motor, permanent magnets, permanent magnets assignment, analysis Introduction There is one significant difference between construction of three-phase induction motors and single-phase induction motors - the rotor diameter of the single-phase induction [...]

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z trzema typami wirników: wirnik z wydatnymi biegunami i magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika, wirnik z materiału litego i łukowymi magnesami trwałymi umieszczonymi na zewnętrznej średnicy oraz wirnik klatkowy z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika. Silniki zasilano napięciem przekształtnika częstotliwości, który sterowany był metodą skalarną o U/f=var. W trakcie badań rejestrowano wielkości elektryczne i mechaniczne. Abstract. The paper deals with experimental results of the permanent magnet synchronous motor three various models investigation. The first motor model is a salient-pole motor with permanent magnets on the rotor periphery, the second one is a cylindrical motor with permanent magnets inside the rotor and the last one is a line start synchronous motor with squirrel-cage and permanent magnet inside the rotor. The motors were supplied by a frequency inverter with scalar method control. During measurements electrical and mechanical quantities were recorded. (Synchronous motor with permanent magnets inside and outside the rotor). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, przekształtnik napięcia, metoda skalarna regulacji Keywords: synchronous motor, permanent magnet, frequency inverter, scalar control method.Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi są bardzo dobrą alternatywą dla silników indukcyjnych z powodu znacznie lepszych właściwości eksploatacyjnych. Ich konstrukcja, przy tych samych gabarytach, co silnik indukcyjny, zapewnia większą moc i sprawność oraz stałą prędkość obrotową. Liczne wyniki badań opublikowane w literaturze wskazują na to, że silniki synch[...]

Start-up of large power electric motors with high load torque DOI:10.15199/48.2019.06.27

Czytaj za darmo! »

The copper ore extracted from mines has a copper content of approx. 0.96 - 2.5%. As a result of many complicated and energy-consuming technological processes (sifting, crushing, grinding, flotation, compaction and drying), a concentrate with a copper content of. about 25% is obtained. The concentrate is delivered to a smelter, where it is subjected to the processes of melting, converting and refining. The final products include, inter alia, electrorefined cathodes with a 99.99% copper content. In addition, other metal elements (gold, silver, molybdenum) are recovered from ore deposits [2, 3, 5]. In the technological processes of copper ore enrichment, approximately 660 GWh of electricity is consumed annually, while the demand for this energy by electric drive systems amounts to about 95%. Electricity charges constitute approx. 30% of the value of production costs. This is why it is important to look for innovative technical solutions which aim to save electricity. High-power, continuous-operation electric drive systems, in the case of which even a small increase in efficiency results in a large reduction in operating costs, are of particular importance. Ore grinding systems belong to such drives. They use more than half of the total electricity consumed by processing plants. The drive systems of mills are characterized by very high inertia and difficult start-up (high resistive torque), especially when the mill is filled with muck. SAS type motors (Asynchronous Motor Synchronized, in Polish: Silnik Asynchroniczny Synchronizowany, with a rotor band winding and slip rings) to which a starting device (a threephase resistor or an electromagnetic device (the so-called eddy curren[...]

Proces rozruchu silnika synchronicznego dużej mocy DOI:10.15199/48.2017.02.37

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu rozruchu i synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy o wzbudzeniu elektromagnetycznym i rozruchu bezpośrednim. Abstract. The paper presents the results of numerical research of the startup process and synchronization of high power synchronous motor with electromagnetic excitation and direct starting. (Starting process of large power synchronous motor) Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, rozruch, synchronizacja, uzwojenie wzbudzenia, moment rozruchowy, moment wpadu Keywords: synchronous motor, motor start, synchronization, field winding, starting torque, pull-in torque Wstęp W układach napędowych najwyższych mocy z silnikami synchronicznymi o wzbudzeniu elektromagnetycznym najczęściej stosowaną metodą rozruchu jest rozruch asynchroniczny [5, 7]. Ze względu na moc silników napędowych proces rozruchu oraz synchronizacji jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących ich eksploatacji [6, 9]. W celu łagodzenia procesów rozruchowych tych maszyn mogą być stosowane (jeżeli pozwalają na to warunki rozruchu) rozwiązania analogiczne jak w przypadku typowych silników indukcyjnych klatkowych. Dąży się do ograniczenia prądu pobieranego przez silnik z sieci zasilającej (w celu minimalizacji spadków napięć na transformatorze zasilającym oraz zmniejszenia nagrzewania się silnika podczas rozruchu), łagodzenia udarów w przebiegu momentu rozruchowego [4, 8] oraz wytworzenia odpowiedniego momentu dynamicznego dopasowanego do rzeczywistej charakterystyki obciążenia i dostosowanie jego zmienności (jeśli jest to wymagane) do określonego procesu technologicznego. Poprawę właściwości rozruchowych silników synchronicznych o jawno-biegunowej konstrukcji wirnika można uzyskać przez odpowiedni dobór materiałów na pręty kla[...]

 Strona 1