Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA DZIEDZIC"

BADANIA PROCESU WYCISKANIA METODĄ CONFORM W PRODUKCJI WYROBÓW I RECYKLINGU ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wyciskania metodą CONFORM kształtowników pełnych i pustych z aluminium i jego stopów ze szczególnym uwzględnieniem jakości otrzymywanych wyrobów. Badaniami objęto wyciskanie masywnych kształtowników pełnych oraz rur jedno- i wielootworowych w układzie wyciskania promieniowego i stycznego. Wsadem do wyciskania była walcówka oraz odpady wyrobów w ramach recyklingu. Na podstawie p[...]

NOWE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Nowe przewody elektroenergetyczne wykonane ze stopów AlMgSi o podwyższonej przewodności elektrycznej posiadają istotne walory w stosunku do tradycyjnych przewodów aluminiowo-stalowych. Znakomite własności elektryczne i mecha-niczne nowych przewodów umożliwiają podwyższenie obciążalności prądowej linii i redukcję strat przesyłu. Technologia wytwarzania przewodów ze stopów o podwyższonej przewodnośc[...]

BADANIA CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Tendencje do zwiększania efektywności wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej przekładają się na zainteresowanie nowymi typami przewodów napowietrznych ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej. Wprowadze-nie tego typu przewodów w miejsce przewodów tradycyjnych pozwala obniżyć straty przesyłu lub zwiększyć obciążalność prądową linii. Równocześnie nowoczesne standardy p[...]

 Strona 1