Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil PADUSZYŃSKI"

Analiza wpływu prądu elektrycznego na organizmy żywe DOI:10.15199/48.2018.06.29

Czytaj za darmo! »

Porażenie elektryczne to zmiany chemiczne, fizyczne i biologiczne, które następują na skutek przepływającego prądu elektrycznego przez żywy organizm. Skutki oddziaływania prądu elektrycznego mogą być różnorodne w zależności od rodzaju prądu oraz jego wartości i częstotliwości. Ważnym aspektem jest również droga przepływu prądu przez organizm, czas trwania rażenia oraz cechy indywidualne organizmu. Możliwe skutki zostały przedstawione w tabeli 1. W celu ochrony przed porażeniem urządzenia elektryczne wyposażone są w środki ochrony pośredniej i bezpośredniej. W związku z tym można przypisać klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Klasy ochronności zostały wyszczególnione w tabeli 4. Skutki przepływu prądu elektrycznego. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez organizm można podzielić pod względem rodzaju oddziaływania na fizykalne oraz patofizjologiczne. Dokładniejsze zestawienie przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Skutki przepływu prądu rażeniowego rodzaj oddziaływania skutki przepływu prądu rażeniowego na organizmy żywe fizykalne znamiona prądowe oparzenie wewnętrzne oparzenie łukiem elektrycznym oparzenie poprzez dotyk rozgrzanego przewodnika uszkodzenie wzroku poprzez dużą luminację łuku elektrycznego uszkodzenie mechaniczne uszkodzenie wzorku poprzez oddziaływanie promieni UV uszkodzenie słuchu patofizjologiczne wzrost ciśnienia tętniczego fibrylacja komór serca zatrzymanie pracy serca skurcze mięśni mrowienie ból W tabeli 2 przedstawiono najmniejsze, średnie wartości prądów rażeniowych, które mogą wywołać określone efekty. Tabela 2. Skutek przepływu prądu elektrycznego, dla określonej wartości prądu wartość prądu [mA] Skutek przepływu prądu elektrycznego 0,005 odczuwanie przepływu prądu elektrycznego za pomocą dotknięcia językiem 1 odczuwanie przepływu prądu elektrycznego za pomocą dotknięcia palcem 6 skurcze mięśni oraz brak możliwości samouwolnienia (kobiety) 10 skurcze mięśni oraz brak możliwoś[...]

 Strona 1