Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech GREGA"

Odporne układy automatyki rozproszonej

Czytaj za darmo! »

Rozproszone systemy sterowania są rozwiązaniem powszechnie stosowanym we współczesnych układach automatyki przemysłowej. Jednak transmisja danych po sieci telekomunikacyjnej może mieć znaczący wpływ na dynamikę układu sterowania. Zjawiska te można identyfikować, modelować i symulować, a następnie formułować zadania uodpornienia rozproszonego układu automatyki na tego typu zakłócenia: poprzez modyfikacje protokołów transmisji, ale także poprzez doskonalenie algorytmów sterowania. Abstract. Distributed control systems are nowadays proposed at all levels of factory automation systems. Transmission of signals along telecommunication network may influence the dynamics of control system. Such effects can be identified, modelled, simulated and finally the problem of robust control of a dist[...]

Information Technologies Supporting Control and Monitoring of Power Systems

Czytaj za darmo! »

Praca omawia postęp w zakresie technologii informacyjnych stosowanych do monitorowania i sterowania procesów produkcji i przesyłu energii. W pracy rozważano różne aspekty tej problematyki: architekturę układu sterowania, metody transmisji danych oraz metody sterowania nadrzędnego. Przedstawiono wielopoziomowe architektury systemów informatycznych wspierających sterowanie dystrybucją energii. Omówiono ewolucję metod transmisji danych - w kierunku Ethernetu czasu rzeczywistego. Opisano także model logiczny standardu IEC 61850. Zaproponowano zadania sterowania nadrzędnego poprawiające odporność procesu i zapewniające lepsze bilansowanie pobytu i podaży w systemach DER. (Technologie informacyjne stosowane do monitorowania i sterowania procesów produkcji i przesyłu energii) Abstract. This paper describes advantages of application of IT technologies for monitoring and control of power production and distribution. Various aspects are considered: control system architectures, data transmission methods and supervisory control methods. Multilevel IT architectures supporting control of energy distribution are presented. An evolution of industrial communication towards real-time Ethernet is described. The IEC 61850 logical model of communication supporting exchange of information between substation devices is briefly described. Supervisory control tasks are proposed to increase fault tolerance of power systems, their adaptability and better supply/demand balancing. Słowa kluczowe: rozproszone systemy sterowania, sterowanie podstacją, protokoły transmisji, IEC61850 Keywords: distributed control systems, substation control, IEC 61850, industrial communication Introduction Energy consumption in Europe accounts for a significant part of the budgets of individual and collective users. To meet the European Union target of reducing energy consumption by 20% and increasing energy production from removable sources to 20% in 2020, there is a strong focus on t[...]

 Strona 1