Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Miąsik"

Synteza 2-metylofuranu i furanu poprzez uwodornienie alkoholu furfurylowego i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych DOI:10.15199/62.2019.3.8


  Gwałtowny rozwój przemysłu światowego oraz globalnej gospodarki spowodował rosnące zapotrzebowanie na energię i paliwa. Pogoń za nowymi źródłami energii w połączeniu ze stale wzrastającą świadomością ekologiczną kierunkuje badania naukowe w stronę zwiększenia produkcji związków chemicznych opartych na biomasie. Ekologiczna biomasa (pokłady leśne, resztki drewna i słoma) może służyć obecnie nie tylko jako bezpośrednie źródło energii poprzez spalenie, ale także jest używana do produkcji paliw płynnych, gazowych oraz innych substancji chemicznych1, 2). Cząsteczki otrzymane na skutek przeróbki biomasy mogą być wykorzystywane jako związki wyjściowe do otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej3). Jedną z bardziej obiecujących tego typu cząsteczek jest furfural4, 5). Do najważniejszych produktów przemian furfuralu należą furan, 2-metylofuran, tetrahydrofuran, 2-metylotetrahydrofuran, lewulinian etylu oraz wiele alkoholi i dioli5). Za szczególnie obiecujący bio-dodatek do paliw został ostatnio uznany 2-metylofuran (2-MF)6, 7). Jego właściwości fizykochemiczne są korzystniejsze niż właściwości 2-metylotetrahydrofuranu, dodatku do paliwa zatwierdzonego przez amerykański Departament Energii. Furfurol, produkt pośredni uzyskiwany poprzez uwodornienie furfuralu również może stanowić substrat dla syntezy 2-MF. Celem pracy było zsyntetyzowanie serii katalizatorów na bazie struktury chromitu i przetestowanie ich w reakcji uwodornienia furfuralu i alkoholu furfurylowego. Motywację do podjęcia pracy stanowiły doniesienia literaturowe świadczące o tym, że aktywnymi katalizatorami przemian furfuralu i furfurolu są układy zawierające metale szlachetne, głównie Pt i Pd osadzone na nośnikach5, 8-11), jak 98/3(2019) 395 Dr Michał ŚLIWA w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera [...]

 Strona 1