Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Żołek-Tryznowska"

Diglycerol as an environmentally friendly performance additive for water-based flexographic printing inks Diglicerol jako przyjazny środowisku środek uszlachetniający do wodnych farb fleksograficznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1970


  Diglycerol was added to a com. aq. flexographic printing ink to study its properties (contact angle) and properties of the prints (optical d., color values, gloss, dry and wet rub resistance). The addn. of diglycerol to the ink resulted in an improvement in wettability of the polyethylene film and in slightly increase in the wet and dry rub resistance of the overprint. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań zastosowania diglicerolu jako środka uszlachetniającego do wodnych farb fleksograficznych. Wpływ diglicerolu na właściwości farb fleksograficznych oceniano przez pomiar kąta zwilżania farby oraz gęstości optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia powierzchni, współrzędnych barwy L*, a*, b* oraz różnicy barw [delta]E*ab, a także połysku utrwalonej warstwy farby. Ponadto przeprowadzono badania odporności na ścieranie na sucho i mokro. Stwierdzono, że niewielki dodatek diglicerolu do wodnych farb fleksograficznych poprawia zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych i nieznacznie polepsza odporność na ścieranie na sucho i mokro. Fleksografia jest techniką drukowania, w której używane są farby ciekłe o małej lepkości1). Farby te utrwalają się szybko, bo stosuje się w nich rozpuszczalniki o dużej lotności. Ta technika pozwala na drukowanie papieru oraz różnych podłoży niechłonnych, takich jak folie z tworzyw sztucznych używane w opakowalnictwie. Ze względu na rodzaj rozpuszczalnika farby fleksograficzne można podzielić na 3 rodzaje: farby wodne, farby rozpuszczalnikowe i farby fotoutwardzalne UV (bezrozpuszczalnikowe). Obecnie, z przyczyn ekologicznych, zwiększa się zapotrzebowanie na stosowanie wodnych farb fleksograficznych, aby unikać lotnych, szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników organicznych2). Jednak wodne farby charakteryzują się znacznie gorszą zwilżalnością podłoża z tworzyw sztucznych, gorszą adhezją warstwy farby do podłoża oraz słabszą odpornością na ścieranie na sucho i mokro3). Wiadomo, że aby zapewnić do[...]

Do Koleżanek i Kolegów Sztuki Drukarskiej w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej przedstawiamy Państwu najnowsze informacje i ustalenia dotyczące sposobu organizacji uroczystości. W dniach 4-6 października 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych (były Instytut Poligrafii) będzie obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia specjalistów na poziomie wyższym,[...]

 Strona 1