Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna SZYMCZYK"

Pozostałości pestycydów w żywności

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne metody produkcji roślinnej w rolnictwie i leśnictwie wiążą się z wykorzystaniem różnorodnych substancji chemicznych. W rolnictwie wykorzystuje się nie tylko nieorganiczne substancje (np. nawozy sztuczne), ale również syntetyczne organiczne substancje chemiczne do ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Takie zastosowanie znajdują również różnego rodzaju preparaty biologiczne - ekstrakty roślinne, preparaty bakteryjne czy wirusowe, jednak zdecydowana większość środków ochrony roślin, ogólnie nazywanych pestycydami [6], to syntetyczne związki chemiczne należące do różnych grup chemicznych. Obecnie szacuje się, że jest ponad 1000 substancji aktywnych, które były lub są wykorzystywane do ochrony roślin [16]. Niewątpliwie wykorzystanie pestycydów w produkcji roślinnej przynosi producentom olbrzymie korzyści oraz umożliwia poprawę jakości produkowanych artykułów rolno-spożywczych. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że stosowanie substancji chemicznych w rolnictwie pociąga za sobą niebezpieczeństwo występowania pozostałości tych substancji w surowcach roślinnych, a w konsekwencji w całym łańcuchu żywnościowym. Biorąc pod uwagę liczbę i różnorodność używanych środków ochrony roślin w rolnictwie, pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych mogą stanowić zagrożenie dla konsumenta. Zużycie środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na substancję aktywną wynosiło w 2005 r. ponad 1,5 mln t, co w przeliczeniu na 1 ha powierzchni uprawnej daje ponad 1,2 kg substancji aktywnej preparatu pestycydowego [18]. Na tle innych krajów Unii Europejskiej zużycie pestycydów w Polsce jest zd[...]

 Strona 1