Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Suwała"

Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości


  Soki, nektary, napoje owocowe i warzywne oraz owocowo-warzywne, tj. produkty wytwarzane na bazie zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz ich przecierów, stanowią ponad 20% łącznej wielkości produkcji i ponad 30% wartości produkcji napojów bezalkoholowych [4]. Pomimo tak dużego udziału w całym sektorze, w ostatnich latach branża sokownicza odnotowuje niewielkie lecz regularne spadki sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach europejskich. Sytuacja ta jest niewątpliwie spowodowana rosnącymi kosztami wytwarzania, zróżnicowaną jakością powodującą utratę zaufania dla całego sektora oraz niższymi przychodami potencjalnych nabywców niż w latach ubiegłych [12]. Soki pomarańczowe są najczęściej spożywanym pod względem smaku produktem branży sokowniczej zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W 2012 r. ich udział w rynku krajowym wynosił 24,6%, a wspólnotowym 38,5% [12]. Tak duże spożycie soków pomarańczowych prawdopodobnie jest efektem rosnącej świadomości konsumentów nt. korzyści wynikających z jego spożywania, a mianowicie: może być on stosowany w profilaktyce nadciśnienia tętniczego, korzystnie wpływa na poprawę profilu lipidowego krwi oraz wspomaga leczenie chorób nowotworowych [1, 2, 13]. Pomimo zaostrzania wymagań wynikających z bardzo niskiej jakości soków (zwłaszcza z owoców południowych) oraz wdrażania działań prowadzących do samokontroli rynku i prowadzących do eliminacji produktów niespełniających wymagań, jak chociażby wdrożenie przez Krajową Unię Producentów Soków programu DSK (Dobrowolnego Systemu Kontroli Jakości), w ostatnich kilku latach doszło ponownie do zauważalnego wzrostu ilości produktów zafałszowanych (niespełniających wymagań dyrektywy sokowej) [14]. Celem pracy było porównanie wybranych cech jakości decydujących o tożsamości autentyczności soków Grzegorz Suwała Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości STRESZCZENIE: Sok pomarańczowy jest najczęśc[...]

Odpowiedź na sprostowanie "Krajowy rynek soków pomarańczowych "ocena autentyczności i tożsamości", autor dr inż. Grzegorz Suwała, "Przemysł Spożywczy" nr 6/2014

Czytaj za darmo! »

W sprostowaniu do artykułu "Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości" zamieszczonym w "Przemyśle Spożywczym" nr 9/2014 podano w wątpliwość interpretację zamieszczonych w przedmiotowym artykule wyników. Poniżej przedstawiono podstawy przyjętej interpretacji. 1. Zgodnie z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN zawartość karotenoidów ogółem powinna wynosić maks.. 15 mg/l, jednak zamieszczono tam również komentarz: "Zwykle soki zawierają 2-5 mg/l karotenoidów ogółem. (…) Stężenia poniżej 2 mg/l wskazują na rozcieńczenie wodą". W związku z powyższym uzyskany wynik 1,7 mg/l tak właśnie został [...]

 Strona 1