Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Emil Barczyński"

PORÓWNANIE IMPLEMENTACJI MODULATORÓW SYGNAŁÓW CYFROWYCH ZA POMOCĄ UNIWERSALNEJ PLATFORMY SPRZĘTOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.47


  1. WSTĘP Celem artykułu jest wykonanie porównania implementacji modulatorów do eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach Innowacyjnego nadajnika sygnałów cyfrowych wykonanego w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy - OpenIoTBC (nazywano dalej platformą sprzętową). Do tego celu wybrano jako bazowy modulator systemu DAB/DAB+, ze względu na dużą mnogość przykładów i implementacji tego standardu przy pomocy otwartego oprogramowania. Część implementacyjna związana jest z przetwarzaniem sygnału na procesorach o architekturze x64 i procesorach z rodziny ARM oraz układów programowalnych FPGA [1], [2]. Celem prac było dokonanie rozwoju platformy sprzętowej w taki sposób by można było integrować różne podejścia implementacyjne dla układu modulatora. Prezentowana w artykule Platforma sprzętowa w swoim założeniu posiada znacznie szersze możliwości niż tylko implementację modulatorów dla standardu DAB/DAB+ jednakże ze względu na ograniczenia czasowe autorzy nie są wstanie przeanalizować wszystkich standardów radiodyfuzji tj. FM, DRM, HDRadio, DVB w tym DVB-T, DVB-T2. Prace rozwojowe miały na celu przygotowanie środowiska bazowego dającego możliwość implementacji dowolnych modulatorów dla systemów radiodyfuzji a sprawdzenie polegało na implementacji modulatora OFDM stosowanego w standardzie DAB przy pomocy różnych podejść architektonicznych oraz języków implementacyjnych. 2. ZAŁOŻENIA PRZEPROWADZANIA EKSPERYMENTU Dla modulatora OFDM stosowanego w systemach radiofonii cyfrowej DAB/DAB+ została wykonana analiza architektury pod kątem technicznym, omawiająca szczegóły działania różnych zestawionych implementacji, jak również analiza wydajnościowa, na podstawie której będzie można dokonać wyboru rozwiązania zależnie od istniejących warunków architektonicznych oraz ilości zasobów platformy przetwarzającej sygnały cyfrowe. Na początku przedstawiono problem złożonego procesu jakim jest modulacja OFDM, oraz[...]

Analiza i charakterystyka mechanizmów zarządzania i konfiguracji inteligentnych urządzeń w sieci Internetu Rzeczy DOI:10.15199/59.2015.8-9.30


  Artykuł przedstawia przykład implementacji sprzętowej dla systemu Internetu Rzeczy zrealizowanego przy pomocy SoC Zynq firmy Xilinx. Została przedstawiona architektura systemu do zarządzania rekonfiguracją układu programowalnego oraz aplikacji po stronie systemu operacyjnego. Demonstracja ma na celu pokazanie zastosowania SoC jako platformy sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy, które będą zgodne z ideą SMART. 1. WSTĘP Internet Rzeczy (IoT) jest nazywany nową koncepcją współdzielenia informacji pomiędzy obiektami w dzisiejszym świecie teleinformatyki [1] - [6]. Na temat Internetu Rzeczy powstała ogromna liczba prac w zakresie jego architektury, zastosowań, protokołów. Mało jest jednak w literaturze światowej pozycji opisujące problematykę realizacji sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy [1]-[6]. Należy tutaj nadmienić, że obecnie dynamiczny rozwój techniki cyfrowej związanej z wysoce zaawansowanym rozwojem układów scalonych pozwala na fizyczną realizację urządzeń Internetu Rzeczy zgodnie z ideą SoC (System on Chip). Idea ta związana jest z wbudowaniem całej funkcjonalności sprzętowej do jednegoukładu scalonego[7]-[9]. Obecnie SoC coraz częściej składają się nie tylko z procesora, ale także dodatkowo z programowalnej logiki. Przykładowymi układami implementującymi ta ideę są rozwiązania firmy Xilinx o nazwie Zynq lub Kintex. Na temat ich zastosowań można się dowiedzieć z prac [10], [11]. Powyższe układy mają szerokie zastosowanie związane z budowaniem sprzętowych aplikacji przeznaczonych do przetwarzania sygnałów cyfrowych. Jednym z wielu zastosowań układów SoC jest technologia SDR (Software-Defined Radio). Układy SoC pozwalają na sprzętową implementację modulatorów i koderów warstwy fizycznej systemów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych [12]-[14]. SoC posiadające na swoim pokładzie procesory i programowalne macierze bramek logicznych FPGA (Field-programmable gate array) dają praktycznie nieograniczone możliw[...]

 Strona 1