Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Król"

Studies on susceptibility of polyurethanes to biodegradation Badania nad podatnością poliuretanów na biodegradację DOI:10.15199/62.2015.4.14


  Two polyurethanes were synthesized in the reaction of isophorone diisocyanate, poly(ε-caprolactone)diol and MeN(CH2CH2OH)2 and biodegraded under simulated composting conditions. The polyurethanes formed as films underwent a deep biodegradation by hydrolysis of the urethane and ester structures. In particular, the structural fragments derived from MeN(CH2CH2OH)2 were susceptible to biodegrdn. Changes in polyurethane film surface morphol. and an increase of their surface roughness were also obsd. Syntezowano poliuretany w reakcji diizocyjanianu izoforonu, poli(ε-kaprolaktono)diolu i Nmetylodietanoloaminy i poddano biodegradacji w symulowanych warunkach kompostowania. Stwierdzono, że ulegają one głębokiej biodegradacji z szybkością uzależnioną od masy cząsteczkowej. Wykazano, że zasadniczy mechanizm biodegradacji polega na hydrolizie struktur uretanowych i estrowych. Rozpadowi ulegają także fragmenty strukturalne pochodzące od N-metylodietanoloaminy jako podatnej na biodegradację aminy trzeciorzędowej. Badania wykazały powstawanie licznych oligomerów podczas biodegradacji. Porównano też właściwości termiczne poliuretanów przed i po biodegradacji. Na podstawie analizy obrazów zarejestrowanych w mikroskopie konfokalnym stwierdzono, że powierzchnie filmów otrzyma-nych z syntezowanych poliuretanów ulegają znacznym zmianom w wyniku biodegradacji, a uwidacznia się to w zmianach ich morfologii oraz w znacznym zwiększeniu współczynników chropowatości. Poliuretany (PU) należą generalnie do polimerów średnio odpornych na biodegradację1), a jeżeli wykorzysta się do ich syntezy 4,4'-diizocyjanian difenylometanu (MDI) i butano-1,4-diol (BD), to nawet użycie poliolu poliestrowego, jakim jest poli(ε-kaprolaktono) diol (PKD) pozwoli przy odpowiednich warunkach prowadzenia procesu poliaddycji uzyskać poliuretan o dużej odporności na hydrolizę w płynie fizjologicznym w temp. 37°C przez długi czas. Biodegradacja PU zaz[...]

Powłoki poliuretanowe modyfikowane nanocząstkami krzemionki bezpostaciowej DOI:10.15199/62.2017.7.18


  Nanocząstki krzemionki spełniają korzystną rolę jako modyfikator powłok poliuretanowych. Spośród bogatej palety tego rodzaju wyrobów szczególne znaczenie mają powłoki ochronne, przykładem których są twarde i wytrzymałe mechanicznie powłoki poli(uretanowo-akrylowe) modyfikowane cząstkami SiO2, Al2O3 , TiO2 i CaCO3, stosowane jako zabezpieczenia w motoryzacji1), klasyczne powłoki elastomerowe jako materiały ochronne na drewno, papier, szkło i metale2, 3), antykorozyjne zabezpieczenia obwodów elektronicznych4) oraz membrany do rozdziału gazów5). Na szczególne zainteresowanie zasługują poliuretanowe biomateriały, zawierające elastyczne segmenty pochodzące od kaprolaktonodiolu, modyfikowane segmentami silseskwioksanów (POSS)6) oraz nanowłókna dla inżynierii tkankowej z nanocząstkami krzemionki wytwarzane techniką elektroprzędzenia7). Opisano również przydatność nanocząstek krzemianów z wbudowanymi związkami srebra do wytwarzania kompozytu typu IPN (poliuretan-poli(2-hydroksyetylometakrylan)) o właściwościach przeciwbakteryjnych, wykorzystywanego w opatrunkach ran tkanek miękkich8) i nanokompozytów wytwarzanych z biodegradowalnych poliuretanów poliwęglanowych z dodatkiem POSS jako implantów naczyń krwionośnych zapobiegających nadmiernej krzepliwości krwi9). Literatura w tym temacie jest bardzo bogata i dotyczy zarówno syntezy powłok zawierających ugrupowania Si-O generowane w wyniku hydrolizy np. aminoalkoksysilanów wprowadzanych do łańcuchów jonomerów poliuretanowych, wykorzystywanych np. jako składniki atramentów drukarskich10), jak i klasycznych powłok ochronnych na materiały ceramiczne11) wytwarzanych z udziałem prekursorów alkilosilanowych. Odpowiednio preparowane nanocząstki krzemionki mogą być też dodawane jako typowy napełniacz do wodorozcieńczalnych lakierów poliuretanowych przeznaczonych do zabezpieczania drewna przed wilgocią atmosferyczną12). Ogólnie wiadomo, że nanocząstki krzemionki obok innych napełniaczy, takich jak[...]

 Strona 1