Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kurzańska"

Możliwości otrzymywania stałego pentatlenku fosforu(V) wysokiej jakości z fosforu białego pochodzenia kazachskiego DOI:10.15199/62.2018.4.8


  Pentatlenek fosforu(V) jest substratem szeroko stosowanym w przemyśle. Używany jest jako środek odwadniający, jak również do syntezy wielu związków chemicznych, m.in. kwasów polifosforowych. Otrzymywany jest przez spalanie fosforu w nadmiarze suchego powietrza. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej fosfor zajmuje 11. miejsce1). Występuje w kilku odmianach alotropowych jako fosfor biały (in. żółty), czerwony oraz czarny. Z innymi pierwiastkami tworzy wiele związków organicznych i nieorganicznych, wśród których wyróżnić można pentatlenek fosforu(V) P2O5 otrzymywany poprzez spalanie fosforu w nadmiarze suchego powietrza lub tlenu. Ma postać białego proszku o silnych właściwościach higroskopijnych, dzięki którym znajduje zastosowanie jako środek odwadniający w reakcjach chemicznych2). Stosuje się go ponadto do otrzymywania związków fosforo-organicznych oraz kwasów polifosforowych2, 3). Każde z tych zastosowań wymaga stosowania surowca o dużej czystości chemicznej, celem uniknięcia zanieczyszczenia produktu. W zakładach chemicznych produkujących związki fosforu wyjściowymi surowcami są zazwyczaj naturalne fosforany, jakimi są apatyty pochodzenia wulkanicznego oraz fosforyty pochodzenia osadowego4). W Polsce zapotrzebowanie na surowce fosforonośne pokrywane jest w pełni importem koncentratów fosforytów (Algieria, Egipt, Maroko), a także fosforu pierwiastkowego (Chiny, Kazachstan)5). Podstawowym surowcem rynkowym wykorzystywanym przez producentów związków fosforowych jest fosfor biały pochodzący z Azji Wschodniej. Alternatywą dla tego fosforu jest surowiec pochodzenia kazachskiego, Leszek Urbańczyk*, Damian Milde, Marcin Figura, Janusz Cholewa, Agnieszka Kurzańska, Michał Ochman, Anna Milde, Wojciech Piś 558 97/4(2018) Table 1. Basic physicochemical properties of white P10, 11) Tabela 1. Podstawowe właściwości fizykochemiczne fosforu białego10, 11) Parametr Wielkość/opis Wygląd ciało stałe, "woskowate", o barw[...]

 Strona 1